Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #68 – Priority a kritická čísla

Plán by měl obsahovat jak určené aktivity (priority), tak přehled očekávaných výsledků (KPIs). Při plánování je tak třeba zaměřit se na konkrétní aktivity, které budou mít největší dopad na dosažení výsledků a na průběžné ukazatele procesů vedoucích k výsledkům. Máte jasné BALVANY (kvartální priority) a hlavně ideálně dvě KRITICKÁ ČÍSLA, která k dosažení balvanů povedou?

Read on

ScaleUp Tip #67 – Co zaručeně brání růstu firmy?

Jaké jsou typické přístupy lídrů firem, které často brání dalšímu růstu firmy?Jak to máte s vaším chováním vy?

Read on

ScaleUp TIP #66 – Všichni jsme zaneprázdněni II.

Tři vzájemně propojené aktivity, díky kterým dokážeme mnohem lépe naplnit stránky našeho života – energie, akceschopnost a učení. Jak přistoupit k těmto aktivitám, které jsou základem všeho co v životě děláme?

Read on

ScaleUp TIP #65 – Všichni jsme zaneprázdněni I.

Všichni jsme zaneprázdněni. Navíc společnost se nám snaží namluvit, že práce a život jsou oddělené věci a že je třeba hledat rovnováhu života. Ale co když existuje jiný přístup?

Read on

ScaleUp Tip #64 – Umíte využít vaše štěstí?

Firmy nemívají více štěstí než jiné. Žádná skvělá firma nevznikla díky jednorázovému štěstí. Čím to, že někteří lídři dokáží své “štěstí” lépe využít?

Read on

ScaleUp TIP #63 – Podporujete kulturu otevřené zpětné vazby?

Výhodou otevřené firemní kultury je dovednost upřímně a otevřeně diskutovat o problémech, jenže vybudovat ji je obtížné. Nicméně jakmile jednou začnete praktikovat otevřenou zpětnou vazbu napříč celou organizací, zjistíte, že se začne formovat velice rychle.

Read on

ScaleUp Tip #62 – K čemu je důležitá firemní vize?

Dle Jima Colinse je první a hlavní rolí lídra firmy vytvoření jasné a srozumitelné vize, kterou sdílí se všemi ve firmě a pro jejíž realizaci ve firmě nastaví procesy a podmínky. Proč je zrovna vize, pro vybudování skvělé firmy, tak důležitá?

Read on

ScaleUp TIP #61 – Jedna věc, kterou děláte a nikdo ji ve firmě nemá rád

Co s vámi dělají “dobře míněné” rady? Prudí vás? Vyvolávají pochybnosti? I když je takováto rada poskytována s nejlepšími úmysly, tak to může vyvolávat zbytečné napětí. Jak podat takovou dobře míněnou radu, aby neprudila a nevyzněla jako kritika?

Read on

ScaleUp Tip #60 – Měříte firemní kulturu?

Jak často se zabýváte tím, jak angažovaní a motivovaní vaši lidé jsou? Pokud jsou vaši lidé, díky současné situaci, spíše izolovaní od ostatních kolegů, může dobře opečovávaná firemní kultura hodně pomoci.

Read on

ScaleUp Tip #59 – Rozhodování je věda, umění nebo něco jiného?

Schopnost dojít k rozhodnutí, i při absenci perfektních a úplných informací, patří mezi zásadní schopnosti dobře fungujících týmů a úspěšných lídrů. Zde je našich sedm myšlenek pro lepší rozhodování.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16