Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #72 – Jak nakopat staré návyky a zlepšit si disciplínu

96% lidí prý nedokáže dosahovat stanovených cílů. Úspěch totiž nezačíná jen jasným plánem, ale hlavně dovedností udržet disciplínu při jeho realizaci.

Read on

ScaleUp Tip #71 – Měření úspěchu v modelech předplatného

Jednou z hlavních výzev byznys modelů založených na předplatném (opakovaných tržbách) je schopnost měřit jejich úspěšnost. K čemu nám tak může být užitečný Churn Rate (míra rušení předplatného), CAC (akviziční náklady na nového klienta) nebo LTV (životní hodnota zákazníka) při vyhodnocování rentability byznys modelů postavených na předplatném a opakovaných tržbách?

Read on

ScaleUp Tip #70 – Různé modely předplatného

Firmy s opakovanými tržbami od stejných zákazníků mají na trhu obecně mnohem vyšší valuaci. Modelů předplatného se nabízí mnoho, tak který může být nejvhodnější právě pro vás?

Read on

ScaleUp TIP #69 – Máte automatické zákazníky?

Automatičtí zákazníci jsou generátoři vašich opakujících se tržeb. A opakující se tržby jednoznačně zvyšují hodnotu vaší firmy a snižují stres při jejím řízení. Ladíte svůj byznys model ve prospěch automatických zákazníků?

Read on

ScaleUp Tip #68 – Priority a kritická čísla

Plán by měl obsahovat jak určené aktivity (priority), tak přehled očekávaných výsledků (KPIs). Při plánování je tak třeba zaměřit se na konkrétní aktivity, které budou mít největší dopad na dosažení výsledků a na průběžné ukazatele procesů vedoucích k výsledkům. Máte jasné BALVANY (kvartální priority) a hlavně ideálně dvě KRITICKÁ ČÍSLA, která k dosažení balvanů povedou?

Read on

ScaleUp Tip #67 – Co zaručeně brání růstu firmy?

Jaké jsou typické přístupy lídrů firem, které často brání dalšímu růstu firmy?Jak to máte s vaším chováním vy?

Read on

ScaleUp TIP #66 – Všichni jsme zaneprázdněni II.

Tři vzájemně propojené aktivity, díky kterým dokážeme mnohem lépe naplnit stránky našeho života – energie, akceschopnost a učení. Jak přistoupit k těmto aktivitám, které jsou základem všeho co v životě děláme?

Read on

ScaleUp TIP #65 – Všichni jsme zaneprázdněni I.

Všichni jsme zaneprázdněni. Navíc společnost se nám snaží namluvit, že práce a život jsou oddělené věci a že je třeba hledat rovnováhu života. Ale co když existuje jiný přístup?

Read on

ScaleUp Tip #64 – Umíte využít vaše štěstí?

Firmy nemívají více štěstí než jiné. Žádná skvělá firma nevznikla díky jednorázovému štěstí. Čím to, že někteří lídři dokáží své “štěstí” lépe využít?

Read on

ScaleUp TIP #63 – Podporujete kulturu otevřené zpětné vazby?

Výhodou otevřené firemní kultury je dovednost upřímně a otevřeně diskutovat o problémech, jenže vybudovat ji je obtížné. Nicméně jakmile jednou začnete praktikovat otevřenou zpětnou vazbu napříč celou organizací, zjistíte, že se začne formovat velice rychle.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17