Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #98 7 kroků k efektivní strategii

Ty nejúspěšnější společnosti věnují minimálně 2 hodiny týdně strategickému přemýšlení a revizi své strategie. O čem v rámci takovýchto setkání přemýšlet? Kterých sedm kroků je třeba udělat k vytvoření efektivnější strategie?

Read on

ScaleUp Tip #97 – Cíle FAST

Funguje vám nastavování SMART cílů? Daří se vám tak sladit všechny stejným směrem a dostatečně flexibilně reagovat na rychlé změny v podnikání? Cíle jsou důležité a měly by být hnací silou k exekuci strategie, umožňovat úpravy kurzu a vzájemně slaďovat jednotlivá oddělení. Co to tedy zkusit tentokrát s cíli FAST?

Read on

ScaleUp Tip #96 – Nejsou lidi

Neangažovaný zaměstnanec opouští firmu až 4x častěji. Navíc dle výzkumu 41% pracujících na celém světě chce aktivně opustit svoje zaměstnání. Čím to, že lidé opouštějí svá pracovní místa a co bychom měli udělat pro to, abychom si talenty nejen udrželi, ale dokázali získat další?

Read on

ScaleUp Tip #95 – Změna je hrozba

Změna představuje pro spoustu lidí hrozbu. Ať implementujete Scaleup, připravujete akvizici nebo se snažíte změnit kulturu odpovědnosti, potřebujete takovou interní komunikaci, která povede vaše lidi k akceptaci změny a k sjednocení jejich snahy vedoucí ke změně.

Read on

ScaleUp Tip #94 – Jste opravdový lídr?

Opravdový lídr chápe, že úzké hrdlo je vždy na vrcholu lahve a ví, že pokud chce 10x posunout svoji firmu, musí první 10x posunout sám sebe. Co to však znamená být opravdovým lídrem?

Read on

ScaleUp Tip #93 Plán, exekuce, spolupráce, změny.

Kolik vás každý rok může stát nedostatečné sladění vašeho týmu, pramenící z nedostatečného plánování a průměrné exekuce takového plánu. Dovednost postavit srozumitelný plán, nastavit špičkovou exekuci, vyladit spolupráci v týmu a schopnost rychle zohlednit potřebné změny jsou kompetence, které vás v roce 2022 mohou vystřelit až ke hvězdám. Tak kde nejlépe začít?

Read on

ScaleUp Tip #92 Huddles 2. 0 – zlepšete své schůzky

62,4 mil. dolarů jsou průměrné roční ztráty firem díky špatné komunikaci. Navíc tyto ztráty, po přechodu na hybridní práci, ještě vzrostly. Jsme přesvědčeni, že správné vedení, správných schůzek je pro tým jednou z nejdůležitějších dovedností, díky které lze tyto ztráty snížit. No schválně, jaká slova vás napadnou, když si představíte vaši typickou poradu?

Read on

ScaleUp tip #91 Nesnažte se být vším pro všechny.

Peter Drucker ve své knize “5 nejdůležitějších otázek” uvádí jako druhou otázku “Kdo je náš zákazník?” a třetí “Čeho si cení nejvíce”? Obě následují po té první otázce “Co je naším posláním?”. Z čehož lze vyvozovat, že bez perfektní znalosti vašeho klíčového zákazníka může být velice těžké naplnit poslání vaší organizace a dosáhnout dlouhodobého cíle […]

Read on

ScaleUp Tip #90 Jedna věc, kterou jako lídři musíte dělat jinak.

Byznys nám nabízí celou řadu situací, kdy je práce s očekáváními absolutně zásadní. Proto jednou z klíčových kompetencí lídrů je schopnost predikovat budoucnost. Čím vyšší pozici zastáváte, tím více do budoucnosti se musíte dívat.

Read on

ScaleUp Tip #89 Odlište se od konkurence s mapou aktivit

Úspěšná strategie stojí především na schopnosti odlišit se od konkurence. Přesto se mnoho firem snaží být vším pro všechny. Nemají tak jasnou představu o tom, co je činí jedinečnými. S mapou aktivit máte možnost hledat ty správné niche pro váš úspěch a vizualizovat si tak celý váš byznys model v jednoduchém formátu.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16