COVID-19 / "Corona-Virus"

Co teď ? A co potom ?
A jak?
Podrobný průvodce jak zvládnout a implementovat klíčové strategie v době "COVID-19" krize.
Rychlý souhrn
 • Reaktivní strategie
  • Připravte svůj tým na "home office", definujte technologie, komunikační platformy a nastavte si komunikační rytmus.
  • Definujte nová pravidla.
 • Proaktivní strategie
  • Změny na trhu: Co je patrné? Jak bychom měli zareagovat?
  • Marketingové a distribuční kanály: Jak můžeme následovat potřeby zákazníka a jak zjistíme, co je pro něj nyní klíčové, co potřebuje, řeší?
  • Produkty a služby: Co by právě teď bylo pro našeho zákazníka to nejcennější?
  • Komunikace - 3x více než v normální době
 • Obranná strategie
  • Náklady a likvidita
  • Dodavatelský řetězce / hodnotový řetězec
  • Partneři, dodavatelé a zákazníci
  • Uklidit a dořešit
 • Ke stažení & k práci

Covid-19

heslo: přežít a odejít silnější

Rychlý úvod

Majitelé firem po celém světě se v současné době kladou otázku: „Jak mám reagovat na COVID-19?“. Náš kolega Andy Clayton strávil 15 let v Číně a velmi pozorně sledoval události. Analyzoval zkušenosti a strategie a dovolil si odvodit důležité postřehy.

Čína byla první zemí postiženou pandemií. Jak se čínské firmy postavili této nové realitě?

Svět se změnil. K většině změn dochází postupně, ale opravdu málokdy se vše mění přes noc. COVID 19 je jedna taková událost. Zásadně mění obchodní svět pro všechny. Neexistuje jediná firma, která by nebyla ovlivněna. Některé z těchto změn mohou být dočasné a některé z nich přinášejí dlouhodobé příležitosti a šance.

Ať tak, či tak, všichni stojíme před otázkou, jak se tomu postavit.

Jeden z nejvíce nepochopených citátů v historii je „Přežijí ti v nejlepší kondici“. Často se předpokládá, že to jsou ti nejvýkonnější nebo nejsilnější. Za normálních okolností to může být pravda, ale takhle evoluce z dlouhodobého hlediska nefunguje. Ve skutečnosti jsou to právě ti, kdo se nejlépe dokážou přizpůsobit, a to zejména kvůli neočekávaným šokům, jako je tento.

Když se trhy náhle změní, tak jako nyní, osud zvýhodní ty statečné. Rychlá reakce se nesmírně vyplatí. Zatímco jiní jsou si nejistí nebo vyčkávají, je čas se zapojit a jednat.

Takže jak upravíte svůj business, aby přežil tyto změny?

Rozhodně přemýšlejte o tom, jak na COVID-19 zareagujete, aby na konci byl váš business ještě silnější?

Startovní pozice:

 • Kroky vedoucí ke zpomalení šíření viru COVID-19 povedou v jakékoli zemi k závažným problémům bez ohledu na závažnost šíření viru jako takového.
 • Připravte se na to nejhorší a buďte vděční, pokud se tak nestane.
 • Je pravděpodobné, že v mnoha případech dojde k významnému narušení příjmů, což povede k potenciální krizi likvidity pro mnoho společností.
 • Ozdravení nebude raz-dva; je potřeba plánovat několik čtvrtletí s nižšími tržbami.
 • Zaměstnanci, ale i zákazníci pravděpodobně budou panikařit.
 • Musíte sestavit plně angažovaný a odhodlaný tým, připravený čelit výzvám spojeným s krizí COVID-19 dnem i nocí.
 • Jako CEO musíte být lídrem v akcích, které je třeba realizovat, i když možná agresivněji než je váš tým zvyklý.
 • Zákazníci trvale změní některé jejich návyk a chování a akcelerují uskutečnění některých trendů.
 • Odvážené kroky vás nyní, v době útlumu, mohou připravit na budoucí úspěch

Reaktivní Strategie

Jakou strategii zvolíte, to záleží na odvětví ve kterém podnikáte a na tom, jaký vliv má pandemie na váš trh. Stejně jako ve všem, jsou zde vítězové a poražení. Ať už je tato situace pro vás příležitostí nebo jste v oboru, který trpí, klíčem je rychlé a dobrý obrana vaší likvidity. Co nejrychleji a co nejkreativněji. Cash it's not King! Cash it's GOD!

Profitující trhy

Pharma business, poskytovatelé online a virtuálních služeb, ti všichni nyní zažívají boom. Ale jejich problémem se může stát to, jak navýšit výrobu a zvládnout nadměrnou poptávku aby uspokojili potřeby zákazníků. Jejich klíčové akce by měly být především:

 • Rychle identifikujte a odstraňte zátarasy ve výrobních procesech, z pohledu marketingu a PR zapracujte na zvýšení povědomí o vaší značce
 • Buďte připraveni velice rychle a pružně reagovat, vč. akceptace vyšších nákladů.
 • Připravte se na obrovskou poptávku a nutné navýšení kapacit.
Postižené trhy
Yili

Zde se asi nachází většina společností. Problémem je, že pro mnohé z nich je právě teď největším lákadlem schovat hlavu do písku dokud nebezpečí nezmizí. Utíká jim však obrovská šance a nechávají tak prostor pro odvážné konkurenty.

Když pandemie COVID 19 zasáhla Čínu, některé společnosti dokázaly rychle reagovat využily situaci ve svůj prospěch. Například producent mléka Yili si uvědomil, že lidé asi nebudou moci chodit do kaváren a začal výrazně propagovat svůj sortiment kávy RTD (Ready To Drink), aby lidé mohli pít kávu doma.

Ohrožené trhy

Některá odvětví byla zasažena velmi tvrdě. Každý, kdo řídí společnost v oblasti cestovního ruchu, pohostinství nebo cestovního ruchu, je v současné době v existenciální krizi. Podobně offline maloobchod zažívá vzrušující mix růstu v některých produktech a kolaps v jiných.

Toto je aktuální hodnocení dopadu COVID-19 od McKinseyna různá odvětví a sektory, včetně úvahy možného uzdravení.

McKinsey: Industries Forecast (as of March 9)

Nejúčinnější strategie se tak bude odvíjet dle toho, jak moc jste zranitelní v rámci odvětví, ve kterém podnikáte.

Klíčové aktivity pro postižené a ohrožené trhy.

Vypracovat realistické nejhorší scénáře pro rok 2020 z hlediska příjmů, růstu a ziskovosti. Tento plán není třeba realizovat, ale měl být připraven.

Je třeba přijmout krátkodobá opatření:

 • Zkontrolujte všechny výdaje a pokud možno je minimalizujte (zejména ty dlouhodobé na výzkum a vývoj).
 • Připravte všechny zaměstnance na práci z domova po delší dobu (zajistěte k tomu prostředky - přístup, výkon, zabezpečení)
 • Zastavte všechny nové aktivit, které nejsou nezbytně nutné
 • Kriticky vyhodnoťte všechny C a D hráče (zejména z pohledu chování a souladu s kulturou firmy) a rozlučte se s nimi
 • Zrevidujte váš hodnotový řetězec, jestli nemá nedostatky nebo z něj někde netečou/neutíkají peníze.
 • Zjednodušte platební procesy (kontrola platebních podmínek, inkaso, factoring), aby jste rychle snížili pohledávky na minimum)

Dlouhodobější akce

 • Připravte si plán restrukturalizace zaměstnanců.
 • Zamyslete se, jak snížit osobní náklady - dohody o provedení práce, snížení platů, pozastavení vyplácení bonusů.
 • Zkontrolujte platební podmínky u dodavatelů - je možné prodloužit splatnosti? Je možné snížit náklady?
 • V krátkodobém horizontu zajistěte hotovost získáním půjček / zajištěním běžného účtu na delší dobu
Start

První věcí, kterou musí každá společnost udělat, je sestavit tým, který postaví proaktivní strategii. Ujistěte se, že v týmu je někdo, kdo má pravomoc provádět opatření. Nepodceňujte na komunikaci, informujte co nejvíce můžete a zapalujte všechny, aby se sjednotili a zaměřili na stejné věci. Použijte své klíčové firemní hodnoty a poslání (proč) vaší firmy jako klíčový prvek pro všechny vaše kroky.

Práce na dálku

Dalším krokem je připravit každého na „práci na dálku“ - protože to bude od nynějška zásadní.

Andy in home office
 • Vyberte konkrétní technologické platformy, které budete používat pro videokonference a na správu úloh.
 • Nastavte komunikační rytmus: Když lidé pracují z domova, je obzvláště důležité dát pracovnímu dni a týdnu strukturu a rytmus a zajistit potřebnou komunikaci. Trvejte na denních meetincích (huddlech) a týdenních schůzkách
 • Nastavte nové závazné pokyny pro cestování, nemocenskou a pracovní dobu.

Věnujte zvláštní pozornost zapojení všech ve vaší organizaci, aby se soustředili na práci a trávili čas hodnotným způsobem. Nastavte jasné čtvrtletní balvany (priority) a kaskádujte je ke každému členovi týmů.

Čím dříve budou tyto základy nastaveny, tím dříve se můžete strategicky zaměřit na to, jak nejlépe reagovat na novou situaci na trhu.


Proaktivní strategie

Zabývejte se a diskutujte klíčovými otázky:

 • Kde, v této situaci, mohou být pro nás příležitosti?
 • Jak bychom měli změnit naši strategii, aby byla, v těchto nových časech, cenná pro naše zákazníky?

Vaše obchodní strategie musí být neustále revidována s ohledem na aktuální vývoj. Zejména se zaměřením na sortiment produktů, marketingové strategie, výrobu a dodavatelské řetězce.

Změna na trhu

COVID-19 má obrovský vliv na společnost a chování lidí. Školy jsou zavřené, lidé se obávají o své zdraví, jsou vyzýváni k udržování „sociální vzdálenosti“ a mnoho rodin je doma uvězněno. I toto zvažujte. Jaký to bude mít vliv na váš trh, co to bude znamenat pro vaše zákazníky.

Přemýšlejte o zásadních trendech, které by mohly mít vliv na následující:

 • Lidé zavření doma.
 • Týmy musí pracovat na dálku.
 • Výrobky, které jsou dodávány vzdáleně, nikoliv osobně.
 • Velký přesun k internetu, včetně mnoha služeb, které doposud byly nabízeny jako osobní (od poradenství po kurzy vaření).
 • Zájem lidí o informace týkající se zdraví.

Klíčová otázka: "Jaké změny v chování zákazníků registrujete a jak byste na ně měli reagovat?"

Marketingové a distribuční kanály

Marketing channels

V této době musíme změnit způsob komunikace se zákazníky. Marketing je především o neustálém zaměření na zákazníky („jejich oční panenky“) a jenže oni se teď dívají jinam. Omezte externí komunikaci, jako jsou billboardy apod., a zaměřte se na online a osobní komunikaci.

Zde je příklad toho, jak společnost Hersheys, v Číně, změnila svou marketingovou komunikaci v reakci na tuto situaci:

Totéž platí pro distribuční kanály. Možná budete muset otevřít nové distribuční kanály z důvodu měnících se nákupních návyků. Možná budete muset nabídnout dodávky domů, aby si lidé od vás mohli vůbec koupit?

Klíčová otázka: "Jak potřebujete změnit/upravit vaše marketingové a prodejní kanály, aby vyhovovaly měnící se době a vzorcům chování vašich zákazníků?"

Produkty a Služby.

Tencent Screenshot

Jak můžete, vzhledem k měnící se situaci vašich zákazníků, změnit, přizpůsobit nebo aktualizovat své produkty a služby tak, aby co nejvíce vyhovovaly této nové situaci? Pokud jste například servisní společností, máte virtuální verzi své služby, kterou můžete nabídnout, nebo ji můžete rychle vytvořit?

Tencent je nádherný příklad. Tencent je velký čínský poskytovatel online a mobilních služeb, mám podobné postavení na trhu jako mobilní platforma Wechat. Tencent využil situace na trhu k optimalizaci své platformy pro videokonference a uvedl na trh svůj nový produkt „Tencent Session“.

Klíčová otázka: Které z vašich produktů a služeb jsou v současné době nejrelevantnější? Existují produkty, které jsou teprve ve vývoji nebo jsou odlišné, ale nyní se hodí do stávající situace? Je potřeba změnit balení, rozdělit produkty/služby nebo vše jinak propagovat části vašeho stávajícího sortimentu?

Výzva

V krizi je velmi důležité pozorně sledovat vaši konkurenci. Z chování vašich konkurentů můžete vyčíst velice důležité informace pro vaši vlastní strategii / taktiku:

.
 • Důležité trendy na trhu můžete vyčíst ze změn v sortimentu produktů a v komunikační strategii vaší konkurence.
 • Zeptejte se sami sebe na otázku, zda máte někde v dodavatelském a hodnotovém řetězci výhradní postavení, např. privilegovaný přístup k důležitým zdrojům / produktům / know-how / technikám / přepravním trasám /, které byste mohli nyní využít?
 • Existuje v této situaci nějaká šance na získání podílu na trhu, díky vašim kompetencím?
 • Nemáte nějaké opravdu inovativní a kreativní řešení v této situaci?
 • Není nyní šance narušit privilegované vztahy vašich konkurentů a využít toho?
 • Jaké nové trendy byste mohli nastartovat, které by byly více v souladu s aktuální situací?
 • Nebudou některé segmenty trhu, díky slabým stránkám vašich konkurentů, pro vás příležitostí?
 • Nelze převzít některé konkurenty i s jejich tržními podíly?

Přemýšlejte, které části trhu a kteří konkurenti by vám strategicky nejlépe vyhovovali. Cíleně se na ně zaměřte a mějte je neustále v hledáčku.

Klíčová otázka: "Jak bychom mohli výrazně posílit naše postavení v porovnání s konkurencí? "

CSR Corporate Social Responsibility

Rocker Magazine

Je to doba, kdy byste se neměli starat jen o svou vlastní situaci, ale měli byste se zvednou a pomoci těm, kteří jsou v těžší situaci než vy.

Vezměme si příklad Yan Zhi (na obrázku), nejbohatšího muže z provincie Hubei, z epicentra původní epidemie. Mobilizoval celý svůj tým a svou společnost, aby nakoupil a přivezl vše potřebné, aby mohl postavit celou karanténní stanici.

Prospěch z toho mají mít nejen obdarovaní. Mobilizuje tým a ukažte světu, na čem vám záleží, a že jste připraveni pomoci, když je to potřeba.

Napříč Čínou došlo k obrovské vlně solidarity, kdy společnosti poskytovaly peníze, materiál a veškerou formu pomoci těm nejchudším oblastem.

Klíčová otázka: "Komu můžeme pomoci a jak?"

Úzká hrdla

Neexistují ve vašem hodnotovém řetězci úzká hrdla, která byste se mohli nyní řešit sami? Materiály? Pro jednoho z našich německých klientů jsou barviva z Itálie úzkým hrdlem v byznysu. Jejich Včasným nákupem na sklad si pojistil svoji schopnost dodávat, a tím i své konkurenční postavení.


Obranná strategie

Nyní si musíte být jisti, že vaše společnost přežije se zdravým jádrem. Tak abyste se mohli rychle zotavit v momentě, kdy začne vše okolo opět fungovat za "skoro původních" podmínek.
To znamená, že budete muset jednat hned na několika frontách:

Náklady a likvidita
Revize rozpočtů. Zkontroluje veškeré nákladové položky a těžká rozhodnutí dělejte rychle. Pamatujte, že v těchto situacích je naprosto nezbytné zajistit silnou hotovostní zásobu. Kromě kritického revidování veškerých nákladů, se ptejte sami sebe, ale i svého týmu, co jiného může zlepšit vaši likviditu. Může to být snížení objemu zásob nebo změna systému vlastního skladu, díky včasným dohodám s dodavateli. Zajisté, prodloužení splatností je prvním krokem.
Čím dříve budete otevřeně hovořit se svými bankami a investory o vašich hotovostních potřebách, tím lépe. Obecně platí, že banky i investoři raději investují do příležitostí než do problémů a rizik. Proto je tak důležité, aby vaše proaktivní strategie byla srozumitelná a jasně ukazovala cestu vpřed.
Klíčová otázka: "Jaké náklady můžeme eliminovat, abychom vše ustáli co nejdéle?"

Dodavatelský řetězec
Důkladně řešte vaše zásoby a buďte připraveni na jejich zvýšení, abyste zabránili možnému přerušení v rámci dodavatelského řetězce. Analyzujte si váš dodavatelský řetězec, hodnoťte, kde se mohou vyskytnout úzká místa nebo problémy? Rychle využívejte osobní kontakt se všemi v dodavatelském řetězci a získejte včasné informace. To vám pomůže při dalším plánování nebo hledání alternativních řešení.

Klíčová otázka: "Jaké největší riziko nám hrozím v našem dodavatelském řetězci? "

Budujte vztahy
Nyní je čas myslet se na zákazníky, dodavatele a partnery. Je třeba porozumět, jak jsou i oni celou situací ovlivněni. Je vždy překvapující, jak drobné ústupky a vstřícnosti jednomu člověku mohou mít obrovský dopad na úlevy pro někoho dalšího a i díky tomu si teď můžete vybudovat zcela nové vztahy. Pokud partneři mají problémy a můžete jim pomoci, např. s platebními podmínkami, právě teď je na to správný čas! Znáte TOP 25 lidí nejdůležitějších pro váš business?
Klíčová otázka: "Jak to ovlivní naše partnery, dodavatele a zákazníky?"

Udělejte si jarní úklid a vše dotáhněte
V době krize najednou mají mnozí více času. Ale, v každé firmě jsou věci, které v každodenním podnikání zůstávají upozaděny. Právě teď je šance se o ně konečně postarat. Projekty, které byly odloženy na neurčito, zavedení smysluplnějších struktur, zavedení nových organizačních systémů, zjednodušení procesů, zlepšení zákaznické zkušenosti, zavedení nových standardů kvality - to všechno jsou témata na která nyní přišel čas.
Klíčová otázka: "Jak můžeme využít disponibilní čas k jarnímu úklidu ve firmě?"


Síla spočívá v rozvaze

Nezapomeňte, že začátek cesty k velkému cíli začíná prvním malým krokem. Vezměme si příklad ze starověkých stoiků. Jejich vyrovnanost vycházela z aktivní představy toho nejhoršího, jen díky tomu mohli dobře rozlišovat mezi tím, co je v jejich moci, a tím, co nemohou ovlivnit.

Ujistěte se, že máte také nezbytný prostor pro sebe, kde můžete v klidu přemýšlet a dýchat. A zaměřte se na svůj zápal, odhodlání, jasnost a klid. Vaši lidé to rozhodně ocení.


Další kroky

Vaším prvním krokem by mělo být svolat TOP manažerská tým dohromady a společně analyzovat, jaké „proaktivní“ a / nebo „obranné“ možnosti jsou, s ohledem na situaci, k dispozici. Projděte všechny klíčové otázky z tohoto článku se svým týmem a navrhněte první verzi akčního plánu.

Následně nastavte pravidelný týdenní check-in - mimo běžný rytmus meetingů s cílem:

 • aktualizovat informace z trhu,
 • revidovat pokroky v souvislosti s akčním plán,
 • udělat si dost času na řešení nejnaléhavějších problémů

Ke stažení & k práci

Neustále pracujeme na Best Practice aktivitách a kontrolních seznamech. Dokumenty si zde můžete stáhnout:

Covid-19 Management - Checklist
Krizový SWOT Worksheet