Snadné učení. Mnoho výhod.

Systematický trénink
Od zkušených koučů "Scale Up"

V předem daných intervalech se Vy a vaši kolegové z týmu budete učit o čtyřech nosných oblastech metodiky a aktivně pracovat na klíčových aspektech vaší společnosti pod dohledem zkušeného kouče.

K jednodennímu startovacímu setkání máme navíc pět speciálních dnů na učení, během každého z nich se intenzivně vysvětluje a procvičuje problematika jedné z kmenových oblastí. K tomu kvartální setkání nad prioritami, odpovědností a dalšímu učebními jednotkami, završená rozlučkou. Celkem jde o jedenáct intenzivních mezníků pro zdravý růst v průběhu jednoho roku.

Tento formát vám pomůže rozvinout disciplínu a pravidelně si vymezit čas pro konkrétní a intenzivní rozvoj vaší společnosti. Náš tým vás také naučí řešit specifická témata a diskutovat o nich až do konce.

Od našich zkušených a speciálně proškolených koučů a s jejich pomocí se naučíte metodiku a její využití, Všichni naši koučové mají podnikatelské zázemí.

Snadné učení. Mnoho výhod.

Učení ve spolupráci s dalšími
S pomocí intenzivního sdílení mezi uživateli
Učení se od stejně zaměřených lidí a v jejich společnosti je jednou z jedinečných výhod Scale Up Combinátor. Je to strukturovaný, přímočarý způsob jak podpořit účastníky, aby mezi sebou sdíleli řešení a v nejlepším případě získali cennou zpětnou vazbu založenou na zkušenostech ostatních.

Snadné učení. Mnoho výhod.

Sebevědomé využití
s inteligentními online a offline nástroji

Nejlepší trénink je jen tak dobrý, jako jsou nástroje, které se používají k jeho následné aplikaci (a mezi fázemi učení). Máme správné nástroje pro trénink a pro použití ve vaší společnosti. Připravíme vás na používání těchto inteligentních nástrojů ke strukturaci složitých problémů a jejich pragmatickému přizpůsobení vašim potřebám.

Přitom věnujeme pozornost situaci a individuálním potřebám každého z účastníků. Ujistíme se, že dokážete efektivně integrovat své cíle do své každodenní práce ve společnosti. Díky tomu máte například vždy dost prostoru, abyste se v obdobích mezi setkáními mohli systematicky věnovat vaší vlastní byznysové strategii

Hlavní soubor nástrojů Scale Up Combinátor je mimochodem založen na Rockefellerových návycích a metodě "růstu" kterou jsme optimalizovali pro evropský trh.

Také jsem speciálně rozšířili paletu nástrojů pro tento program, zahrnutím dalších prvků moderních modelů managementu jako SCRUM, OKR a Business Model Canavas