Škálování ve firmě

Koučování společností
Exkluzivní podpora jeden na jednoho přímo ve vaší firmě

Podobně jako program Scale Up Combinátor je koučink společnosti navržen tak, aby probíhal minimálně po dobu jednoho roku. Ale díky výhradnímu zaměření na jedinou společnost jde o program mnohem intenzivnější, který může společnosti pomoci k mnohem rychlejšímu postupu. Mnoho klientů si přesto dopřeje další cenný čas ke zdokonalení toho, co se naučili.

Koučink společností klade větší nároky na počet našich koučů a mentorů, takže jeho dostupnost je omezená. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom mohli vaší poptávce vyhovět.

Proces koučinku prochází následujícími fázemi

1. Hodnocení
Po vstupním telefonátu s vámi požádáme všechny účastníky následujícího startovacího workshopu, aby před zahájením vyplnili náš dotazník 4D Assessment. Jeho účelem je zjistit, jak se tým hodnotí ve čtyřech kmenových oblastech a nakolik jsou jednotlivá sebehodnocení v rámci skupiny homogenní.

2. Zahájení
Poté přichází dvoudenní zahajovací mítink s celým manažerským týmem. Účastníci se zde seznámí se základní metodikou Scale Up a naučené budou ihned používat ve své společnosti k dosažení reálných výsledků. Důraz je kladen na jednostránkový strategický plán (Growth Canvas) a na zahájení procesu Scale Up ve vaší společnosti.

3. Fáze rozhodování
Po zahajovacím workshopu (a poté, co se dozvíte, jak pracujeme) se rozhodnete (a je to zcela na vás), jestli s námi chcete, či nechcete zahájit roční program koučování společnosti.

4. Začátek programu
Program se skládá ze čtyř částí, během nichž naši senior koučové provedou váš tým celým procesem a následnou podporou modulů (a nejen jich) zajistí, že následující základní moduly budou implementovány správně.

  1. Až tři setkání u vás za kvartál, z nichž jedno připadne na plánovací workshop. V závislosti na dohodnuté intenzitě programu strávíme jeden až tři celé dny za kvartál řešením nových nástrojů nebo důležitých oblastí činnosti v týmu a budeme společně nastavovat smysluplné a efektivní úkoly, na kterých budete pracovat.

  2. Během těchto setkání věnujeme asi polovinu času novým tématům a druhou polovinu opakování osvojeného a plánování na další kvartál.
  3. Měsíční mentorský program Každý měsíc pravidelně trávíme asi hodinu na telefonu s vámi výkonými řediteli a majiteli, a mentorujeme vás v provozních otázkách a pracujeme na tématu, které si vy sami vyberete, abychom vám pomohli v něm pokročit.
  4. Neomezená "horká linka" je k dispozici všem členům týmu pro případ, že byste měli dotazy.
  5. Poskytneme vám také podporu, abyste udrželi a zvládli našli ideální frekvenci pravidelných firemních mítinků (denně, týdně, měsíčně, a kvartálně).
  6. K tomu všemu náleží také cenné dodatkové moduly jako například dvoudenní výroční plánovací workshop a výroční týmové hodnocení zdraví a výkonnosti celého týmu přístup k celému našemu souboru nástrojů se spoustou užitečných výukových a implementačních nástrojů a samozřejmě také speciální software škálování k užívání pro monitoring cílů, priorit a pokroku směrem k plánovaným výsledkům.
  7. Chcete se dozvědět více (například podrobné podmínky, aktuální volná místa atd.?)