Jak vytvořit situační místnost – war room

Situační místnosti (válečné místnosti) jsou staré jak války sami a byly vždy zásadní pro správné a okamžité rozhodování, s ohledem na neustále se měnící aktuální dění. Navíc jde o koncept, který je běžně využíván při fúzích společností nebo řešení jiných krizových situací. A i když je snad panika, za námi, právě v této době je třeba přejí z intuitivního rozhodování do strategického & analytického myšlení; a k tomu je vytvoření situační místnosti prvním krokem. Místnost, kde všichni členové proaktivního (krizového) týmu vidí co se děje a mají přehled o dění v klíčových oblastech. Místo, kde sdílíme společné analýzy, revize rizik, výstupy z diskusí, data&KPIs, informace z médií, grafy a výsledky.