ScaleUp TIP #169 – Znáte vaše Kritické Faktory Úspěchu?

ScaleUp TIP #169 – Znáte vaše Kritické Faktory Úspěchu?

Klíčové indikátory výkonu – známé jako KPIs, jejichž hlavním účelem je zajistit, aby se zaměstnanci v pracovní době věnovali především aktivitám podporujícím faktory úspěchu organizace navazují právě na definici vašeho CSF – kritických faktorů úspěchu.