ScaleUp Tip #71 – Měření úspěchu v modelech předplatného

ScaleUp Tip #71 – Měření úspěchu v modelech předplatného

Jednou z hlavních výzev byznys modelů založených na předplatném (opakovaných tržbách) je schopnost měřit jejich úspěšnost. K čemu nám tak může být užitečný Churn Rate (míra rušení předplatného), CAC (akviziční náklady na nového klienta) nebo LTV (životní hodnota zákazníka) při vyhodnocování rentability byznys modelů postavených na předplatném a opakovaných tržbách?