zakladatel a partner

Ralph Chromik

„Život je příliš krátký, abychom se mračili.“


Ralph Chromik se narodil v Porýní v roce 1968, objevil v sobě zápal pro podnikání již brzy po dokončení studia ekonomie a podnikového řízení na univerzitách v Bonnu a Trieru, po několika stážích několika manažersko-konzultačních firmách včetně KPMG a Ernst & Young, se proto koncem 90. let vydal na dobrodružnou cestu na volnou nohu.

Brzy ho hluboce zaujal průzkum potenciálu IT (především EPR softwaru) pro ovládání a podporu procesů a management firem (podnikatelská inteligence) Také ho fascinovalo, jak například rozvoj organizace a myšlení manažerského týmu dokáže projekty vytvořit či naopak zničit.

Po dlouhodobých pobytech v zahraničí (včetně Řecka a Venezuely si uvědomil, že úspěšná spolupráce v týmu zásadně závisí na používání kontextového myšlení uvědomování si kulturních a společenských podmínek a a používání přesného a vhodného jazyka.

Od roku 2007 velmi aktivně působí ve 13-tisícové globální EO, v níž za poslední desetiletí zastával různé národní i mezinárodní manažerské role.

Poté co strávil rok a půl ve Vídni školením na systematického vývojáře společností, rychle zjistil, jak hladce lze tyto nástroje včlenit do metodiky škálování a jak se dobře doplňují. Vytvořil tým, s Nikolaiem Ladanyiem a spustili hnutí škálování v Německu , Ralph si dal za cíl zpřístupnit ho co největšímu počtu podnikatelů.

Ralph od dětství miluje vodu a při každé příležitosti se věnuje plachtění a windsurfingu Jeho propojení s přírodou a láska ke sportu byli vždycky silnými osobními motory, oba je využívá i při běhání maratonů. Fascinuje ho také, jak mentální procesy formují například leadership nebo vrcholovou výkonnost.