senior kouč ScalUp

Rober Fischbacher

Už jako malý měl silný vztah ke všemu, co souvisí s technikou a chtěl být truhlářem. Nakonec se Robert rozhodl pro strojírenského manažera.

Při studiu se seznámil s dalšími fascinujícími komponenty byznys managementu. Po promoci se díky štěstí dostal na stáž do firmy Steinbeis, což ho dovedlo k marketingu a obchodu. Svému oboru zůstal věrný skoro 20 let, kdy pracoval pro výrobní společnosti.

Jeho osobní dráha odhalila také jinou jeho stránku emoční rozměr života. Rozhodl se vydat na úplně novou cestu a proto se vydal na volnou nohu jako byznys developer.

Robertova profese mu umožňuje optimálně propojovat klíčové silné stránky a žít podle nich, ať se jedná o stránku technicky-materiální, analyticky-ekonomickou nebo lidsky-emoční.

V roce 2015, úspěšně zavedl vlastní parketářskou značku jako vedlejší produkt - ke svému zápalu pro dřevo to byla šance využít veškerou svoji odbornost, kterou získal jako konzultant.

Soustavně se soustředí na klientovy cíle a hlavně úspěch. Vždycky je nakloněný poslouchat. Když je to třeba, vyjádří samozřejmě jasně i svůj názor.