Verne a my

Skvělý příběh!

Verne Harnish je jeden z nejvlivnějších myšlenkových lídrů naší doby pro rostoucí a rozrůstající se společnosti. Je součástí příběhu našeho vlastního úspěchu s Scale Up tak, jak vám ho dnes nabízíme.


Významný konferenční řečník, guru růstu, autor bestsellerů, spoluzakladatel Podnikatelské organizace (EO) a Organizace mladých ředitelů (YPO). Zakladatel uznávaných globálních iniciativ, pohánějících růst malých a středních firem. Verne Harnish už udělal velkou "díru do světa". Zaujal i nás, když jsme se s ním poprvé osobně setkali.

Okamžitě nás oslovila jasnost a logická soudržnost jeho myšlenek. Najednou se všechny naše předchozí zkušenosti získaly nový význam a splynuly do nového způsobu myšlení. Jeho nástroje a nejlepší praktiky byly zahrnuty v jednoduchém soudržném systému, který otevřel nové perspektivy s celostním pohledem na věc, Verne úspěšně odhalil souvislosti mezi různými vzájemně se ovlivňujícími aspekty a tím, jak se vzájemně ovlivňují. Lidé, strategie, realizace a cash už nejsou oddělené disciplíny, ale integrální součásti jasné sjednocené metodiky svým způsobem operačního systému byznysu.

Tento systém jsme okamžitě začali uplatňovat ve svém podnikání, a protože v té době byly materiály stále dostupné pouze v angličtině, neváhali jsme a začali jsme je překládat za pochodu. Brzy jsme se ale všimli, ze otrocké používání amerických přístupů v Evropě obecně, dobře nefunguje. Nepřinášelo kýžené výsledky dostatečně rychle. Stále jsem měli problémy s některými nástroji a cvičeními. Proto jsme postupně začali metody adaptovat, pozměňovat, abychom je synchronizovali s jiným požadavky našeho trhu.

Během let jsme neustále neúnavně pokračovali ve fascinujícím procesu poevropšťování metod a kombinovali jme je s různými jinými teoretickými byznys modely jako například Business Model Canvas, OKRs a Extreme Ownership na jedné straně a myšlenkami Kena Wilbera Holocracy, Simona Sineka a jeho Reinventing Organizations na straně druhé.

Dnes můžeme hrdě říct, že škálování neboli ScaleUp, jak jsme ho zavedli na evropský trh, je jedinečné a máme radost, že ho můžeme zpřístupnit všem, kdo s ním chtějí vyrůst.