ScaleUp TIP #172 – Umíte postavit výkonný prodejní tým?

ScaleUp TIP #172 – Umíte postavit výkonný prodejní tým?

Pro business není dnešní doba jednoduchá. V řadě odvětví dochází k poklesu poptávky, vysoké úroky zhoršuji dostupnost kapitálu, inflace tlačí na růst cen, zaměstnanci na růst mezd, to vše společně tlačí na snižování hrubé marže produkované firmami. Schopnost prodávat je tak pro firmy nyní důležitější než kdy jindy.