Právní

Ochrana soukromí
webové stránky www.scaleup.team

Ochrana soukromí na webové stránce

www.scaleup.team

I. Obecné informace

Webová stránka www.scaleup.team ("ScaleUp") je službou Masterhouse GmbH, dále také " Masterhouse" nebo "my"/"nás".

V následujícím textu vás budeme informovat o nakládání s vašimi osobními údaji. pokud budete používat naši webovou stránku a služby Masterhouse,budou osobní údaje zpracovány.

Protože ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá,chtěli bychom vás informovat, v jakém rozsahu budeme vaše údaje zpracovávat a a jakým způsobem.

Deklarace o ochraně dat je vám kdokoli k dispozici v sekci Ochrana soukromí na naší webové stránce www.scaleup.team/legal/privacy/

N.B.:Samozřejmě se řídíme právními opatřeními nažítení o ochraně dat ("GDPR"), the Federal Data Protection Act ("BDSG") a dalších zákonů na ochranu dat. < /span>

II. Jméno a adresa kontrolního orgánu

Masterhouse, jako provozovatel webové stránky je zodpovědný za osobní údaje, které jsou zpracovávány v důsledku použití naší webové stránky.

Masterhouse GmbH
Zastoupený CEO Ralphem Chromikem

Geigerstrasse 18

82166 Gräfelfing

Deutschland
Phone: +49 (0)800 664 698 7
E-Mail: info (at) scaleup.de

III.kontaktní údaje úředníka pro ochranu údajů /span>

Pokud máte otázky, nebo chcete uplatnit svá práva, prosím obraťte se na úředníka pro ochranu údajů

Ralph Chromik
Geigerstrasse 18

82166 Gräfelfing

Německo

E-Mail: privacy@scaleup.de

IV. Zpracování osobních údajů

  Poskytování webové stránky a vytváření log souborů

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Pokaždé když navštívíte naši webovou stránku, váš prohlížeč přenese následující údaje, které se automaticky uloží z technických důvodů

- Informace o typu a verzi prohlížeče

- používaný operační systém /span>

- předchozí webová stránka, odkud se k nám dostáváte (odkazovací URL)

- vaše IP adresa

- datum a čas přístupu na naši webovou stránku

Náš systém uchovává vaše osobní údaje v log souborech. Údaje nejsou uchovávány společně s dalšími osobními údaji nebo ve spojitosti s vámi.

b) Právní základ zpracování údajů /span>

Vaše údaje zpracováváme dočasně v souladu s čl.. 6 Sec. 1 odst.1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Je nutné, abychom dočasně zpracovávali vaši IP adresu, abychom mohli naši webovou stránku zpřístupnit na vašem koncovém zařízení.Dále používáme vaše osobní údaje k optimalizaci naší webové stránky a zajištění bezpečnosti našich IT systémů vaše údaje nebudou zpracovány k marketingovým účelům.

Tyto důvody také odrážejí náš oprávněný zájem o zpracování vašich osobních údajů.

d) Období uchování /span>

Výše uvedené osobní údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro uvedený účel zpracování.Tento okamžik nastane, když ukončíte relaci.

IP adresa zpracovaná v log souborech bude smazána po uplynutí 7 dnů.Delší doba uchování je možná pouze v případě, že vaše IP adresa je vymazaná, nebo skrytá, takže z ní nemůžeme usoudit nic o vaší osobě..

e) možnost vznést námitku a odstranění podle čl. 21 GDPR

Není možné vznést námitku proti zpracování těchto údajů, neboť jsou nutné k fungování webové stránky.

  Registrace na webové stránce.

a) Popis a rozsah zpracování dat

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost zaregistrovat se k sebehodnotícím nástrojům, k týmu rozrůstání, Výukové platformě a dalším digitálním nástrojům, proto potřebujeme, abyste vyplnili online registrační formulář a a zadali do něj osobní údaje. Pro online registraci od vás požadujeme následující údaje:

- first and last name,

- e-mailová adresa,

- heslo

- statistické informace

Vaše údaje nebudou postoupeny třetím osobám, když se zaregistrujete na této webové stránce, budeme rovněž uchovávat vaši IP adresu a datum a čas registrace.

b) Právní základy zpracování dat

Zpracování vašich osobních údajů je nutné, abychom s vámi mohli vstoupit do smluvního vztahu, který bude dokončením registrace uzavřen. V tomto ohledu zpracováváme osobní údaje podle článku 6 Sec. 1 odst.1 lit. b GDPR.

Právní podklady pro sběr a uchování IP adresy, data a času registrace jsou obsaženy v čl.6 Sec. 1 odst.1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Osobní údaje shromážděné během procesu registrace budou zpracovány, aby bylo možné vstoupit s vámi do smluvního vztahu a k realizaci tohoto smluvního vztahu.

Zpracováváme vaši IP adresu, datum a čas registrace pro naši bezpečnost a pro případ že by třetí strana bez vašeho vědomí zneužila vaše osobní údaje k registraci na naší stránce. Je také v našem oprávněném zájmu zpracovat vaši IP adresu. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a nebudou porovnávány s jinými údaji shromážděnými dalšími webovými službami.

d) Doba uchování

Vaše osobní údaje budou smazány jakmile již nebudou potřebné pro účel zpracování.

To obvykle nastane po uplynutí promlčecí lhůty, která běží od konce roku, v němž bylo ukončeno digitální nebo analogové koučování. Po zahájení promlčecí lhůty budou vaše osobní údaje zablokovány, Vaše osobní údaje budou smazány pouze v případě, že nám v tom nebrání statutární závazky uchovávání. Zejména jsem povinni uchovávat vaše osobní údaje pro účely zdanění. Údaje budou smazány po vypršení závazků k jejich uchování.

e) Možnost odstoupit podle článku 7 GDPR a odstranění podle článku 21 GDPR

Svoji registraci můžete zrušit kdykoliv a tím odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů. Pro odvolání souhlasu napište email na privacy@scaleup.de včetně emailu přidruženého k účtu. Nastavení profilu vám umožňuje změnit osobní údaje. Odvolání souhlasu se nevztahuje na právoplatnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu, který byl udělen před nabytím účinnosti tohoto odvolání. .

Není možné vznášet námitku proti zpracování IP adresy, protože zpracování tohoto údaje je nezbytné k prevenci a vystopování zneužití.

  Cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme takzvané cookies na naší webové stránce, slouží nám k rozpoznání vás jako uživatele a podporují používání naší stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč instaluje na Vašem koncovém zařízení. Většina takzvaných relačních cookies se automaticky smaže okamžitě po ukončení relace.

Další cookies, takzvané trvalé zůstávají nainstalované na vašem koncovém zařízení, než je odstraníte. Tyto cookies nám pomáhají rozpoznat váš prohlížeč, když naši stránku navštívíte opakovaně.

v prohlížeči si můžete zkontrolovat, jaké cookies jsou na vaše koncové zařízení instalován v rámci předdefinovaného obsahu nastavení webového prohlížeče můžete rozhodnout, které cookies budou v jednotlivých případech povolené. nebudou v žádném případě přijatelné, nebo budou automaticky smazány. po zavření webového prohlížeče. Nicméně, pokud zakážete cookies, může dojít k omezení možnosti používání webové stránky.

Používáme cookies aby pro vás naše stránka byla uživatelsky příjemnější. Proto některé prvky naší stránky vyžadují možnost identifikovat volající prohlížeč po změně stránky.

V cookies jsou ukládány a přenášeny tyto údaje:

- přehlašovací informace pro vstupní masky

- nastavení jazyka webové stránky

b) Právní základ pro zpracování dat

Zpracováváme vaše osobní údaje podle článku 6 Sec. 1 odst-1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování dat

Používáme technické cookies pro nezbytnou optimalizaci funkcí našeho webu, jinak bychom nebyli schopni nabídnout vám na webu určité funkce. Pro tyto funkce je nutné, aby byl váš prohlížeč rozpoznám po změně webové stránky. Tyto účely také představují naše oprávněné zájmy na zpracování vašich osobních údajů.

Užíváni cookies je vyžadováno následujícími aplikacemi:

- přijetí jazykových nastavení

- Zapamatovávání hledaných výrazů

-Zpracovávání uživatelských relací přihlášených uživatelů.

Nepoužíváme vaše osobní údaje shromážděné technicky nutnými cookies k vytváření uživatelských profilů.

d) Doba uchovávání, možnost vznést námitku a odstranění podle článku 21 GDPR

Cookies nainstalované na vašem koncovém zařízení přenášejí uložené informace na naši stránku, proto máte plnou kontrolu nad tím zda a jak dlouho budou cookies uchovávat informační údaje. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení prohlížeče. Cookies, které jsou uložené, mohou být kdykoliv smazány. Mazání lze provádět také automaticky. Uvědomte si však, že pokud na našem webu deaktivujete cookies, nebude možné používat všechny nabízené funkce webu.

  Google Analytics s funkcí anonymizace

a) popis a rozsah zpracvování dat Description and scope of data processing

Na našem webu opoužíváme

We usslužbu pro analýzu vewebu e on our Website Google Analytics, a web analytics service nabízenou společostí Googlr offered by Google Inc, 1600dále jen Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google". By using Google Analytics cookies get installed on your terminal equipment that enable Google to analyse your behaviour when you visit our Website. Such cookies generate information regarding your usage behaviour and transmit the generated information to Google which stores it on servers located in the USA.

Since data protection is very important to us, we allow you to use our Website anonymously. Therefore, we use Google Analytics exclusively with the extension "_gat._anonymizeIp". This extension ensures the reduction of your IP address within the territory of the European Economic Area (hereinafter “EEA”), which means, your IP address gets anonymized before leaving the EEA. Only when extraordinary circumstances occur will your IP address be transmitted without reduction to a Google server, in this case the reduction process will be carried out in the USA. According to Google´s own statement, your IP address will not be merged with other data collected by Google.

Google is listed as participant of the EU-US Privacy Shield and ensures an appropriate level of data protection, see www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Further information of how and to what extend your personal data gets processed by Google Analytics can be found in Google´s Privacy Policy under https://www.google.com/analytics/terms/us.html .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data according to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. f GDPR.

c) Data Processing purpose

Google uses the collected data to analyse how you have used the Website, to prepare and send us a summary of the activity on our Website and to offer other services that are related to the usage of the internet in general or our Website in particular. These purposes represent also our legitimate interest in the processing your personal data.

When obliged by law or where Google commissions third parties to process data, it may transfer the collected information to third parties.

d) Storage period

The storage period for cookies used by Google Analytics is restricted to 50 months. You can independently uninstall cookies that got installed by Google Analytics and delete the stored data with it. We will explain how this deletion can be carried out by using your web browser´s settings in the following section.

e) Possibility to object and removal according to Article 21 GDPR

You are free to prevent the installation of cookies by adjusting your web browser settings accordingly. Google offers for the most popular web browsers a deactivation add-on to enable you to control the collection of data on websites which use Google Analytics. The add-on informs Google Analytics' JavaScript (ga.js) that no information about the visitors of the respective website should be transmitted to Google. However, the deactivation add-on only prevents the transmission of information that got collected by Google Analytic cookies, information generated by other web analytics services we use will still be transmitted. For more information on installing the respective browser add-on, please visit https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

  YouTube-Components in the extended data protection mode

a) Description and scope of data processing

Our Website uses video components of YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hereinafter "YouTube", which is a company of the Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

We use the configuration "- extended data protection mode -" provided by YouTube. According to YouTube, when applying this mode, no information will be stored about you as long as you simply visit a website where the YouTube video is embedded. Only when you play the embedded YouTube video, cookies get installed on your terminal equipment and personal data will be transmitted to YouTube. When you are logged in to your YouTube account at the same time as playing the YouTube video on the subpage, your internet usage behaviour will be assigned to your personal YouTube profile.

We are not aware of the extent YouTube is collecting your data. According to its own statement, YouTube collects location-related data (e.g. your IP address) and uses cookies to uniquely identify your web browser or Google account. The information collected may be shared within the services of the Google Network. For more information about the manner and scope YouTube and Google process your personal data, visit https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data according to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. f GDPR.

c) Data processing purpose

Your personal data will be processed to make the respective YouTube video available to you. This is also our legitimate interest for processing your personal data.

d) Storage period

We are not aware for how long the personal data that got collected by YouTube will be stored, neither can we influence it.

e) Possibility to object and removal according to Article 21 GDPR

If you do not want YouTube to connect your personal data directly to your YouTube member account, you should be logged out of your account at the time you are visiting our Website. You can also prevent the YouTube plugin from being used by applying add-ons to your web browser, e.g. with the script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

  Dispatching e-mail notifications (“transactiona emails”) via Mailjet

a) Description and scope of data processing

After completing your registration you receive pre-set notifications regarding the personal and business growth of the client as well as onboarding instructions. You can change the notification settings at any time in your account and receive the notifications as system message. For sending the notifications, we use the e-mail address you stated in the online registration form.

For dispatching our notifications we use the e-mail dispatching tool Mailjet that is operated by Mailjet SAS, a company registered under the laws of France under number 524 536 992 with the Paris Trade & Companies Register, and having its registered office at 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Paris, France (hereinafter “Mailjet”) and acts as processor on our behalf. Thus, your e-mail address and name you have provided during the account registration process will be transmitted to and stored on a server operated by Mailjet. The data you have provided through the account registration (e-mail address, name) will exclusively be used for dispatching the newsletter you have subscribed to and will not be transferred to third parties. The collected data will not be synchronised with to other data we collected through other components of our Website.

E-mail notifications sent via Mailjet contain are so-called web-beacons (pixel tags). A web-beacon is a pixel-sized image file that collects certain data when the e-mail is opened, e.g. time of retrieval, your IP address, information about the e-mail program you are using, when you open a link which integrated in the e-mail. These data is sent to a server operated by Mailjet. The name of the image file is individualized for each recipient of the notification e-mail by a unique ID. This enables us to register which ID belongs to which e-mail address. Based on this data Mailjet summarizes a report for us, through which we can recognize if and when you have opened our newsletter and which link contained in the e-mail you have followed.

Mailjet is listed as participant of the EU-US Privacy Shield and ensures an appropriate level of data protection, see www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data pursuant to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. a GDPR.

c) Data processing purpose

Your e-mail address is processed for sending you notifications via e-mail. We check the e-mail address you have provided, to ensure that you are in fact the actual owner of the e-mail address.

We the information we gain through the web-beacons to continuously improve our notifications and to adapt it to your personal interests. According to its own statements, Mailjet uses the data only in a pseudonymized form to optimize and improve its own offers.

d) Storage period

Your personal data gets deleted when it is not necessary anymore to achieve the processing purpose. We will not use your e-mail address for sending you notifications via e-mail when you have changed the channel for sending you notifications to “system message”. We do not delete your e-mail address since you need it for the log in onto our Website.

We delete your personal data stored in connection with the use of "web beacons" when you change the channel for receiving notifications to “system message”. We have no influence on the use and storage of your data by Mailjet, for more information how and to what extend Mailjet processes your personal data, see https://www.mailjet.com/privacy-policy/ .

e) Possibility to object according to Article 21 GDPR

You have the possibility to object to receive the notifications via e-mail at any time. For this, log in onto the Website go to “settings” for changing under “notifications” the channel for receiving notifications to “system message” instead of “Email”. To object the processing of your collected personal data through MailChimp, please turn to privacy@mailchimp.com .

  Use of Google Web Fonts

a) Description and scope of data processing

We use Google Web Fonts (hereinafter “Google Fonts”) on our Website, a service offered by Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Fonts enables us to display you a suitable font after you have accessed our Website. For this service, Google collects your IP address when you access our Website and transmits it outside the EEA and stores your IP address on servers located in the USA.

Google is listed as participant of the EU-US Privacy Shield and ensures an appropriate level of data protection, see www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . For further information of how and to what extend your personal data gets processed by Google can be found in Google´s Privacy Policy under www.policies.google.com/privacy?hl=de .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data according to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. f GDPR.

c) Data Processing purpose

We use Google Fonts to display you a suitable font and increase the attractiveness of our Website and with it, the service we are offering. These purposes represent also our legitimate interest in processing your personal data.

d) Storage period

We are not aware for how long your data gets stored by Google. Google does not disclose the storage period regarding personal data that got collected through Google Web Fonts.

e) Possibility to object and removal according to Article 21 GDPR

If you do not want Google to connect your personal data directly to your Google account, make sure you are logged out at the time you are visiting our Website. For more information, please visit www.privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in . Furthermore, you can block the data collection through Google Fonts by installing the software extension Joomla. For more information about disabling Google Fonts, please visit www.extensions.joomla.org/extension/jmg-disable-google-font/ .

  Use of Google Maps

a) Description and scope of data processing

We use Google Maps on our Website, a service offered by Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Maps enables us to show you on an interactive map the location of persons and institutions which have given testimonials regarding our service.

Google processes especially the following data for this purpose:

- Information about your browser type and version

- Your IP address

- The website from which the request is made to Google Maps (referrer URL)

- The date and time when you visited our Website

Google transmits this data outside the EEA and stores your IP address on servers located in the USA. Google is listed as participant of the EU-US Privacy Shield and ensures an appropriate level of data protection, see www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . For further information of how and to what extend your personal data gets processed by Google can be found in Google´s Privacy Policy under www.policies.google.com/privacy?hl=de .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data according to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. f GDPR.

c) Data Processing purpose

We use Google Maps to give you an insight into our international focus regarding the service we are offering and by this, to convince you to engage us as financial consultants.

d) Storage period

We are not aware for how long your data gets stored by Google. Google does not disclose the storage period regarding personal data that got collected through Google Maps. For more information please visit www.policies.google.com/privacy?hl=de and to: https://www.google.com/help/terms_maps.html

e) Possibility to object and removal according to Article 21 GDPR

If you do not want Google to connect your personal data directly to your Google account, make sure you are logged out at the time you are visiting our Website. It is not possible to object to this data processing, as it is absolutely necessary for the presentation of the relevant locations.

  Use of Google reCAPTCHA

a) Description and scope of data processing

We are using Google reCAPTCHA (hereinafter: “reCAPTCHA”) on our Website, a service offered by Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. We apply Google reCAPTCHA to ensure that certain actions on our Website are performed by you as a human and not by a bot.

By applying reCAPTCHA on our Website we enable Google to processes the following data:

- Information about your browser type, version and language settings of your browser

- Your IP address

- Screen and window resolution

- Language settings of your browser

- Website from which the request is made to Google Maps (referrer URL)

- Date and time when you visited our Website

Google transmits this data outside the EEA and stores your IP address on servers located in the USA. Google is listed as participant of the EU-US Privacy Shield and ensures an appropriate level of data protection, see www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . For further information of how and to what extend your personal data gets processed by Google can be found in Google´s Privacy Policy under www.policies.google.com/privacy?hl=de .

b) Legal basis for data processing

We process your personal data according to Art. 6 Sec. 1 phrase 1 lit. f GDPR.

c) Data Processing purpose

We use reCAPTCHA to prevent our Website from being misused by automated bots that might cause an impairment of our IT systems.

d) Storage period

We are not aware for how long your data gets stored by Google. Google does not disclose the storage period regarding personal data that got collected through reCAPTCHA. For more information please visit www.policies.google.com/privacy?hl=de .

e) Possibility to object and removal according to Article 21 GDPR

It is not possible to object to this data processing, as the processing of the data is vital to prevent security risks and keep our Website available.

  Use of Google Tag Manager

We use on our Website the Google Tag Manager which allows us to manage website tags through a single interface. The tags are implemented by the Google Tag Manager without using cookies and without collecting any personal data, however, the tool triggers other tags, which in turn may collect personal data. The Google Tag Manager neither accesses nor processes this data. Since the Google Tag Manager is a cookieless domain, a deactivation at the domain or cookie level, will not prevent being tracked by tags implemented by the Google Tag Manager.

V. Rights of the data subject

Regarding the processing of your personal data on our Website, you are a data subject within the meaning of the GDPR, therefore, you are entitled of the following rights towards us:

  právo na informace

Máte právo kdykoliv požadovat informace o osobních údajích , které o vás zpracováváme. To zahrnuje informace o původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců informací kterým postupujeme údaje a o účelu k němuž vaše osobní údaje zpracováváme.

  Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vás a právo nechat neúplné osobní údaje doplnit

  Právo na výmaz a právo na omezení

Můžete nás požádat i vymazání vašich osobních údajů s okamžitou platností. Jsme povinni data okamžitě vymazat, pokud nejsme vázání povinnostmi dalšího zpracování vašich osobních údajů na základě smluvních nebo právních závazků. To je například případ zákazu výmazu dat z důvodů daňových, v tom případě omezíme zpracování a smažeme dané osobní údaje ihned po uplynutí retenčního období.

  Právo na profitabilitu dat

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném aktuálním strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné. Navíc máte právo předat tato údaje dalšímu kontrolnímu orgánu bez omezení.

  Práva ve vztahu k automatickému rozhodování a profilování.

Máte právo nebýt předmětem plně automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování, který má právní dopad ve váš neprospěch nebo vás významně poškozuje podobným způsobem.

  Právo odvolat se k nadřízenému orgánu

Máte právo doručit stížnost nadřízenému orgánu, pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních orgánů je v rozporu s GDPR.

Náš kompetentní nadřízený orgán je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach

Postfach 606, 91511 Ansbach

telefon: +49 (0) 981 53 1300
Facsimile: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de