ScaleUp TIP#11 – Hledejte nové příležitosti

Hledejte nové příležitosti

Ať váš business poklesl nebo ne, je třeba dívat se po nových příležitostech. V takto turbulentní době je důležité věnovat se systematicky strategii. O vašich silných stránkách a klíčových kompetencích jsme hovořili. Nyní je třeba také přemýšlet jak vše škálovat i do jiných segmentů a trhů.