Fokus na cíle

Veškeré procesy směřují směrem k cílům společnosti a velice výjimečně se věnujeme hašení požárů.

Nejlepším způsobem, jak popsat dokonalou realizaci, je zaměřit se na správné věci a správně je dělat. Každý z nás tak občas pracuje. Nejdůležitější je každodenní pravidelnost, z týdne na týden. Jenže udržet to správné zacílení může být hodně náročné.

Přestavte si, že každý den jdete do práce a v každé ruce máte list papíru. Na jednom jsou klíčové činnosti, za které ve vaší organizaci ručíte, včetně toho, jaký výkon se od vás očekává a jak je měřen. Jinými slovy to, za co byste měli dostat zaplaceno. Na druhém listu jsou vaše priority pro aktuální čtvrtletí. Následně se rozpadají na jednotlivé řady úkolů, které je třeba v rámci krátkých pracovních segmentů v konkrétním termínu udělat. Tyto vaše priority by měly pomáhat společnosti v dosažení jejích kvartálních cílů a iniciativ. Mohlo by to být snad ještě jasnější? Přijít do práce a zaměřit se na své klíčové činnosti a priority pro toto čtvrtletí. Udělat každý den sérii úkolů, které přispívají k úspěchu firmy v daném čtvrtletí, a na konci pracovního dne jít domů s pocitem z dobře a smysluplně vykonané práce. S vědomím, že vaše dnešní práce přispěla k úspěchu společnosti i k vaší výplatě. Laserově zacíleno! Jednoduché, ne?

Tak proč to tak nefunguje? Pro většinu lidí to je o obrovském množství schůzek, emailů, rozptylování, nejasných prioritách a velice často nejasné roli a činnostech, za které ručím. Dalo by se říci ‒ špatné vedení jak na osobní, tak na organizační úrovni. Pokud řídíte lidi, sedněte si s nimi a vyjasněte jim očekávaní a činnosti, za které ručí. Dohodněte se na pěti nejdůležitějších činnostech, za které ve své roli ručí, včetně toho, jak budete měřit úspěch a neúspěch v jejich naplňování. Mějte jasné a konkrétní informace o tom, jak je jejich plnění měřeno. Hned potom si dohodněte jasné priority pro současné nebo příští čtvrtletí. Jakou roli tyto priority hrají v cílech a prioritách společnosti a jaká jsou jasná a měřitelná očekávání v plnění těchto priorit – výsledky. Zaměstnanec by pak měl tyto činnosti a priority vzít, rozdělit do dílčích úkolů zabírajících ne více než 90 minut a zanést je do svého diáře.

Vyžadujte tuto fázi a s každým revidujte plnění tohoto plánu. Sdílejte progres například na denních stand-up schůzkách. Ověřte také, že si zaměstnanci nechali dostatek volného místa v kalendáři pro schůzky, emaily, telefony a podobně, protože ty tu prostě jsou a budou. Toto všechno pomůže vašim podřízeným pracovat s laserovým zacílením. A chceme-li, aby se naši podřízení nějak chovali, je třeba začít příkladem. První u sebe.