Úvod

4D hodnocení
Toto je shrnutí, jak provádět 4D hodnocení, abyste změřili soudržnost týmu a kvalitu managementu.

4D model je základem koučovací metodiky škálování . Prostřednictvím 40 otázek analyzuje hlavní výzvy podnikání: lidi, strategii, exekuci strategie, hotovost Více informací o metodě najedete na stránce pod odkazem „Skvělá metoda“ .

Buď si uděláte 4D hodnocení sami, abyste se zlepšili a posunuli se ve svých schopnostech sebereflexe, nebo si hodnocení uděláte se svým celým manažerským týmem. Doporučujeme vám udělat si test s manažerským týmem, protože jenom tak můžete odhalit komunikační a kulturní (nebo strategický) nesoulad.

Hodnocení se skládá ze 40 otázek. Po deseti na každé téma. Každý účastník průzkumu zodpoví všechny otázky samostatně. Zodpovězení všech otázek zabere asi 10 minut.

Následně obdržíte výsledek ve formě 4D Skóre. Jde o výsledky na stupnici od 0 do 100, kde 100 znamená: "Všechno je skvělé, na obzoru není nic, co by bránilo růstu. .Mimochodem, ostatní členové týmu neuvidí výsledky nebo odpovědi ostatních,. Tento přístup by měl podpořit účastníky v tom, aby odpovídali upřímně a otevřeně.


Pokud se váš tým rozhodne přizvat kouče škálování , jedině on , nebo ona bude mít přístup k detailním pohledům na odpovědi týmu, aby mohl/a navrhovat vhodná řešení výzev, kterým tým v současnosti čelí.

Příklad: Zakladatel odpověděl na otázku:"Zaměstnal byste každého ze zaměstnanců znovu? " rozhodným NE!, ale spoluzakladatel odpověděl rozhodným ANO! – kouč se na tuto situaci podívá a zahájí diskusi na toto téma, :

"Jak je možné, že zakladatelé /generální ředitelé mají tak rozdílný pohled na takovou základní otázku?

Dále bude kouč hodnotit, jestli jde o komunikační problém nebo kulturní neshody např. :

 1. Jsou výsledky práce sdílené/sdělované správně?
 2. Jsou mezi zakladateli osobní spory, které zpomalují tým?
 3. Má jeden ze zakladatelů osobní spor s někým ze zaměstnanců?
 4. Probíhá proces začleňování nových zaměstnanců správně?
 5. Ví každý zaměstnanec, co od něj zakladatelé očekávají?
 6. "Máte karty pozice a je jasně definovaná role zaměstnanců?

Návod:

Krok za krokem
 • 1 Vytvořit uživatelský účet Nejdřív musíme vědět, kdo jste. jinak bychom nemohli propojit odpovědi s vaší osobou, což je potřeby k vytvoření zpráv. Nový uživatelský účet můžete vytvořit pomocí funkce LinkedIn OAuth (stačí dva kliky), ale můžete také použít klasický přihlašovací formulář a vyplnit údaje ručně. linkedin registrační formulář
 • 2 Vytvořit nový tým Dalším krokem je vytvoření týmu. Jde o digitální pracovní skupinu pro vaši firmu, kam můžete později pozvat členy týmu. Všichni členové týmu se mohou zúčastnit 4D hodnocení. Mimochodem, týmů si můžete vytvořit, kolik chcete.
 • 3 Zahájit 4D hodnocení Až si vytvoříte tým, uvidíte jeho "dashboard" . Protože jste vlastníkem týmu, můžete zvát další členy týmu, aby se připojili. Můžete také ihned sami zahájit 4D hodnocení a další členy týmu přizvat později.
 • 4 Přidat členy týmu Pomocí funkce „pozvat nového členy týmu“můžete pozvat tolik členů týmu, kolik chcete. stačí zadat jejich e-mailovou adresu, každý z členů týmu obdrží osobní zvací e-mail. Každý člen týmu se může zúčastnit 4D hodnocení, bez ohledu na to, jestli ho zahájí před pozváním nebo po něm.
  Vlastník týmu může členy týmu kdykoliv odstranit.
  Pokud jsou týmy nováčky v metodice scale up, doporučujeme provádět 4D hodnocení pouze u generálních manažerů a manažerů o úroveň níže. .

  Vezměte prosím na vědomí:
  Pokud jste přeskočili krok 3 a ihned pozvali členy týmu, pamatujte, že musíte zahájit 4D hodnocení. To můžete udělat stisknutím velkého oranžového tlačítka v horní části nástěnky týmu. Až poté ostatní členové týmu uvidí 4D hodnocení a budou mít možnost odpovědět na otázky. Pro přehlednost: Pouze majitelé týmu a koučové mohou zahájit a ukončit 4D hodnocení.

 • ! Průběžný monitorig 4D hodnocení není jednorázovou záležitost! jde o kvantitativní hodnocení kvality managementu společností.Proto doporučujeme provádět hodnocení každého čtvrt/půl roku. Tak můžete změřit zlepšení nebo odhalit nedostatky (například ztrátu jednoty vlivem fluktuace zaměstnanců). Nástěnka týmu vám pomáhá sbírat údaje o historii a vizualizovat změny.
FAQ
Často kladené otázky ohledně 4D hodnocení
Je možné změnit vlastníka týmu?

Ano, aktuální vlastník může vybrat jiného členy týmu a povýšit ho na clastníka. Klikněte na odkaz "upravit tým" na nástěnce týmu. Pokud současný vlastník už není členem vašeho týmu a nemůžete toto nastavení změnit, obraťte se na podporu, zařádíme to za vás.

Kdo uvidí odpovědi účastníků?

V základním nastavení pouze správci a vývojáři webu scale up . Jakmile přidáte do svého týmu kouče scale up, získá přístup k vašim výsledkům 4D. Celý tým scale up si je vědom odpovědnosti a s vašimi údaji zacházíme jako s naprosto důvěrnými.

Členové vašeho týmu a dokonce ani jeho vlastník nebudou mít přístup k odpovědím. Zodpovězením otázek 4D v„v soukromí“ chceme dosáhnout opravdové upřímnosti a jasných odpovědí v celém týmu

Vlastník týmu uvidí pouze výsledné 4D skore , které je anonymizováno a představuje celkový výsledek použitelný k poměřování zlepšení v čase.

Můžu výsledky smazat?

Samozřejmě, podle zákonů GDPR smažeme všechna data, pokud vlastník týmu vyplní žádost adresovanou týmu naší podpory.

Co děláte se shromážděnými daty?

Nic. Pomocí hodnocení 4D chceme zdarma poskytnout nástroj, k měření kvality managementu. Nakonec je to marketingový nástroj pro nás. protože zveme manažery, aby se sami podrobili reflexi a možná si i objednali profesionální koučink scale up,aby používali správná měřítka s ohledem na zjištění.
Nemusíte se bát, že vaše odpovědi/ údaje ze 4D předprodáme a poskytneme je třetí straně. To by bylo v rozporu s našimi kmenovými hodnotami a zničilo by to naši integritu (která je základem našeho podnikání.) You don't need to be afraid, that we resell the answers / data from the 4D and give this data to any third party. This would be against our Core Values and would ruin our integrity (which is the basis for our business).