Rozhovor

Nový způsob myšlení

Kühn jde plnou parou vpřed

jakým výzvám dnes čelí společnosti, které chtějí růst?

Ralph Chromik: Růst býval přirozeným procesem, v němž se mohly všechny podstatné oblasti rozvinout ve vzájemné souhře. To se zásadně změnilo. Globalizace a digitalizace, složitost projektů cíle dynamického růstu, potřeba nabírání správných lidí, to vše bude pravděpodobně tlačit podnikatele a jejich manažerské týmy směrem od soustředění se na vlastní byznys nebo se ztratí ve složitých provozních problémech, místo aby efektivní řídili rozvoj společnosti s radostí a sebedůvěrou. <./p>

Nikloai Ladanyi: Zejména start-upy mohou rychle sklouznout do sestupné spirály. Ale může se to stát i podnikům, které už jsou na trhu nějakou dobu.

Symptomy mohou být různé. Mohou mít podobu nedostatku času na skutečný rozvoj strategie a jeho sdílení s ostatními. Nebo neschopnost správně reagovat na změny trhu. Na papíře mohou být zdravá čísla, ale cena, kterou za ně zaplatí-třeba pocit ztráty autonomie nebo nespokojenost se životem a prací, je enormní. Ztrácejí ze zřetele, o co jim v jejich společnosti ve skutečnosti jde. Kteří zaměstnanci a zákazníci jsou ti praví a které kroky jsou vhodné. Nemají nástroje, aby zvládli zlomit tuto vnímanou šílenost a znovu získat vládu nad situací. Tak nakonec začnou investovat spousty energie do dobrých úmyslů, které ale nakonec nerealizují kvůli nedostatku kultury správné implementace.


To zní strašně pracně. Jaké je vaše řešení? jak můžete podnikatelům pomoci vymotat se z toho zmatku?

Nikolai Ladanyi:Z našeho pohledu je dobrý – jinými slovy opravdový růst – charakterizován nejen nominálními hodnotami, ale vždycky i úplně zdravou a tedy dlouhodobě efektivní rovnováhou mezi všemi čtyřmi zásadními kmenovými oblastmi aktivit a jejich důležitými interakcemi.

Pokud jde o strategii, pomáháme firmám a jejich týmům být ambicioznější myslet odvážněji, a šířeji. Jinými slovy myslet odvážněji.

Pokud jde o provedení, pomáháme, jim pochopit,jak dělat přesnější zacílené konkretní kroky, a to soustavně.

Je také důležité dostat na palubu správné lidi.

Konečně je zásadní, aby si firmy zachovaly finanční likviditu v průběhu celého procesu.

Ralph Chromik: Využíváme metodu škálování, abychom jim pomohli. Více než 40,000 firem po celém světě s ní již úspěšně pracuje. Také jsme ji adaptovali a vylepšili pro německý a evropský trh.

Podstatné je, že přístup, který používáme k výuce této metody, hlavně na naší Akademii je jedinečně cenná směs koučování, učení, sdílení a využívání v praxi<./p>

Konzultantu a metod je spousta, v čem jste jiní?

Ralph Chromik: Formálně se popisujeme jako upřímný poskytovatel koučovacích služeb, který pomáhá firmám dosáhnout nadprůměrných růstových cílů lépe, rychleji a jednodušeji, Prakticky jsme efektivní turbo nabíječka celkového rozvoje.

Inspirujeme prezentováním myšlenek, receptů na úspěch a teorií ve snadno srozumitelné praktické a relevantní formě. Získáváme klienty tím, že jim ukazujeme skutečné příklady toho, jak firmy uvádějí naši inspiraci do praxe a posilujeme je pomocí jednoduchých cvičení, která umožnující manažerům aplikovat naše koncepty, recepty na úspěch a teorie stejně snadno.

Nikolai Ladanyi:

Jsme obzvláště dobří v propojování všech důležitých témat neobvyklým vysoce efektivním způsobem a rychle postupujeme k praktické činnosti, zatímco ostatní tráví spoustu času vysvětlováváním teorií.

Nazýváme věci pravými jmény (bez urážky) a vytahujeme klienty z jejich komfortní zóny. Nepřevlékáme "vlka do beránčího roucha" a nepřebíráme jejich odpovědnost. Spíše podporujeme týmy v tom, aby poznali svoje poslání a strategii, které všechny společnosti a jednotlivci hluboko uvnitř mají, aby je proměnili na opravdu skvělé týmy, které nejen jednoduše dosahují cílů, ale také rostou za jejich hranice.


Co z toho mají lidé a firmy, které se od vás nechají koučovat?.

Nikolai Ladanyi: Pole našeho dohadu je škálování jediná celostní metoda, která poskytuje optimálně použitelná poučení a nástroje pro hladové dynamicky rostoucí firmy pro efektivní a pragmatické zvládnutí těžkostí růstu.

Ralph Chromik: Prakticky řečeno, mohou vznikat celé spousty pozitivních vlivů pro každého, kdo se na tuto cestu vydá s námi.

Například dosáhnete skvělého výkonu značky aniž byste museli neustále mít pocit, že ždímáte krev z kamení.

A máte seznam jasných priorit na další tři měsíce.

Jak zaměstnanci, tak management aktivně pracují na růstu společnosti týden po týdnu.

Existuje jasný strategický plán, protože všichni, kdo dělají každodenní rozhodnutí, a celý tým táhnou za jeden provaz.

Přestanete běhat jako křeček v kolečku a hasit průšvihy. a získáte zpět svoji cennou osobní svobodu.

Všichni ve firmě se uklidní a znovu získají sebevědomí, výsledkem je, že dosáhnete předvídatelných výsledků, máte lepší struktury a procesy.

Proč jsou rostoucí společnosti tak důležité?

Ralph Chromik:

Prostě zbožňujeme myšlenku celoživotního učení a rozvoje, a proto je se zápalem podporujeme. Kromě toho ale rozrůstající podniky mají také velmi důležitý vliv na společnost.

Naše definice rozrůstající společnosti je, že její počty zaměstnanců nebo obchody rostou o více než 20 % ročně po dobu tří let počínajících od základního počtu více než 10 zaměstnanců.

Studie, kterou provedla Národní ekonomická rada ve Velké Británii v roce 2014 vysvětluje naprosto jasně, že růst rostoucích společností o pouhé jedno procento ročně by vytvořil ročně 238 000 nových pracovních míst a nárůst hrubé přidané hodnoty o 28 miliard liber za tři roky. Ve střednědobém horizontu pokud bude překlenuta mezera ve vzdělávání by mohlo vzniknout 96 miliard liber ročně, což by vedlo ke vzniku 150 000 nových míst a celkem 225 miliard liber HDP do roku 2034.

Nikolai Ladanyi: Tento nevyužívaný potenciál více než cokoliv jiného nás motivuje vést více společností k neomezenému růstu a konečně ke zlepšení osudu spousty lidí jako celku- a také v Německu i ve zbytku Evropy.