Rozhovor

Nový způsob myšlení

A vyrazit plnou parou vpřed

Jakým výzvám dnes čelí společnosti, které chtějí úspěšně růst?

Pavel Křepelka: Růst dříve býval přirozený, a všechny podstatné části businessu se v něm mohly rozvíjet ve vzájemném souladu. Jenže to už neplatí. Globalizace a digitalizace, regulace, komplikovanost projektů vyžadujících neustálé zlepšování a rozvoj, nutnost získat ty správné lidi, kteří na trhu nejsou, to vše mnohem více strhává pozornost podnikatelů a jejich manažerských týmů na jiné věci než na vlastní byznys a nebo, což je ještě častější, nutí je trávit mnoho času v komplikované operativě, místo toho, aby efektivně a strategicky řídili růst a rozvoj vlastní společnosti. A ještě k tomu navíc, aby z toho měli radost a důvěřovali si.

Roman Stupka: Zejména scale-upy (menší a střední firmy) mohou stagnovat nebo rychle sklouznout do sestupné spirály . A může se to stát i firmám, které už jsou nějakou dobu na trhu.

Symptomy mohou být různé. Mohou mít podobu chybějícího času potřebného na strategický rozvoj, včetně komunikace strategie ostatním. Nebo neschopnost rychle a správně reagovat na změny trhu. Firmy sice mohou vykazovat zdravá čísla, ale cena, kterou za to zaplatí - třeba ztráta autonomie nebo nespokojenost jejich lídrů se životem a prací, je enormní. Ztrácejí ze zřetele, o co jim v jejich společnosti ve skutečnosti jde. Kteří zaměstnanci a zákazníci jsou ti praví a které kroky jsou vhodné. Nemají nástroje, které by jim pomohly vymotat se z této spirály a získat tak znovu kontrolu nad situací. Pak nakonec investují spousty energie do dobrých nápadů či úmyslů, které ale často nezvládnou zrealizovat z důvodu nedostatečné schopnosti exekuce a slabé kultury zodpovědnosti ve firmě.


To zní jako hrozná dřina. Jaké je vaše řešení? Jak můžete pomoci podnikatelům se z toho zmatku vymotat?

Roman Stupka:Z našeho pohledu je dobrý – jinými slovy opravdový růst – charakterizován nejen nominálními hodnotami, ale vždycky i úplně zdravou a tedy dlouhodobě efektivní rovnováhou mezi všemi čtyřmi zásadními kmenovými oblastmi aktivit a jejich důležitými interakcemi.

Pokud jde o strategii, pomáháme firmám a jejich týmům být ambicióznější a dívat se na strategii komplexněji. Jinými slovy myslet strategicky a odvážně.

Pokud jde o realizaci, pomáháme jim porozumět, jak nastavit správné, konkrétní, efektivní procesy a postupy a jak to dělat opakovaně .

A aby si uvědomili, že nutnou podmínkou je také umět dostat na palubu ty správné lidi.

A v neposlední řadě je zásadní, aby si firmy uměly zachovat potřebnou finanční likviditu v průběhu celého procesu růstu.

Pavel Křepelka: Využíváme metodu Scale Up, abychom jim pomohli. Více než 40,000 firem po celém světě s ní již úspěšně pracuje. Spolupracujeme s našimi partnery v Německu a dalších evropských zemích. Spolu s nimi jsme ji adaptovali a vylepšili pro česko-slovenský a evropský trh. A stále ji vylepšujeme a doplňujeme.

Podstatné je, že přístup, který používáme k výuce této metody, hlavně v naší Akademii je jedinečně cenná směs koučování, učení, vzájemného sdílení a využívání v praxi.

Konzultantů a přístupů je spousta, v čem jste jiní?

Pavel Křepelka: Formálně se definujeme jako féroví a kvalifikovaní poskytovatelé koučovacích služeb, kteří pomáhají firmám dosáhnout nadprůměrných růstových cílů lépe, rychleji a jednodušeji. Prakticky jsme efektivní "turbo nabíječka" celkového rozvoje firmy.

Inspirujeme prezentováním myšlenek a "návodů" na úspěch a teorií ve snadno srozumitelné praktické a relevantní formě. Získáváme klienty tím, že jim ukazujeme skutečné příklady toho, jak firmy uvádějí naši inspiraci do praxe a podporujeme je pomocí jednoduchých cvičení, která umožňují manažerům aplikovat naše koncepty, úspěšné recepty a teorie snadno do reálného života.

Roman Stupka:

Naši klienti nám říkají, že oceňují naše schopnosti propojování všech důležitých témat neobvyklým vysoce efektivním způsobem a rychlé přechody k praktické činnosti, zatímco ostatní tráví spoustu času vysvětlováním teorií.

Nazýváme věci pravými jmény (bez urážky) a vytahujeme klienty z jejich komfortní zóny. Nepřevlékáme "vlka do beránčího roucha" a hlavně nepřebíráme na nás jejich odpovědnost. Spíše podporujeme týmy v tom, aby si uvědomil svoje poslání a strategii, které všechny společnosti a jednotlivci někde hluboko uvnitř mají, a aby se tak proměnili na opravdu zdravé a výkonné týmy, které nejen jednoduše dosahují cílů, ale také rostou za jejich hranice.


Co z toho mají lidé a firmy, které se od vás nechají koučovat?

Roman Stupka: Podle našich zkušeností, je Scale Up jediná celostní metoda, která poskytuje optimálně použitelné přístupy a nástroje pro dynamicky rozvíjející se firmy, lačnící po efektivním a pragmatickém vypořádání se s bariérami, které jsou spojeny s jejich rychlým růstem a rozvojem.

Pavel Křepelka: Prakticky řečeno, každý, kdo se s námi na tuto cestu vydá, bude připraven na sobě pracovat a ochoten vystupovat ze své komfortní zóny, si z této cesty odnese celou řadu pozitivních přínosů.

Například dosáhne skvělého výkonu vlastní firmy, aniž by musel mít neustále pocit, že cedí vlastní krev.

A vytvoří si jasný seznam konkrétních priorit na další období.

A bude mít efektivní nástroje pro zaměstnance i management podporující aktivní spolupráci vedoucí k růstu firmy, týden co týden! Vytvoří si jasný strategický plán, jasnou, srozumitelnou a hlavně uvěřitelnou vizi, včetně řízení každodenních rozhodnutí, navíc tak, že každý ví jaký je plán a jaká je každého role v tomto plánu. Díky tomu tak všichni začnou jako tým táhnout za jeden provaz.

Přestane běhat jako křeček v kolečku a hasit průšvihy a získá zpět svoji cennou osobní svobodu.

Všichni ve firmě se zklidní a získají sebevědomí, budou mnohem více v pohodě a s větší jistotou dosahovat předvídatelných výsledků, nastaví lepší struktury a procesy, připravené na další rozvoj a růst.

Proč jsou rostoucí firmy tak důležité?

Pavel Křepelka:

My zbožňujeme ideu celoživotního učení a rozvoje, a proto všechny takové se zápalem podporujeme. Kromě toho ale rychle rostoucí firmy mají také velmi důležitý vliv na samotnou společnost.

Naše definice rostoucí společnosti je, že její počty zaměstnanců nebo tržby rostou o více než 20 % ročně po dobu tří let počínaje od základního počtu přibližně deseti zaměstnanců.

Roman Stupka

Východiskem tohoto názoru byla původně studie, kterou provedla Národní ekonomická rada ve Velké Británii v roce 2014 vysvětluje naprosto jasně, že růst těchto společností o pouhé jedno procento ročně by každý rok vytvořil 238 000 nových pracovních míst a nárůst hrubé přidané hodnoty o 28 miliard liber za tři roky. Ve střednědobém horizontu, pokud bude překlenuta mezera ve vzdělávání, by tak mohlo vzniknout 96 miliard liber ročně, což by vedlo ke vzniku 1500000 nových míst a celkem 225 miliard liber HDP do roku 2034. Německé statistiky roli rostoucích malých a středních firem potvrzují. Podobný vývoj předpokládáme i v Čechách a na Slovensku.

Tento obrovský nevyužitý potenciál nás více než cokoliv jiného motivuje pomáhat více společnostem k dalšímu rozvoji a konečně ke zlepšení osudu spousty lidí jako celku, a to jak v Čechách a na Slovensku, tak i ve zbytku Evropy.