Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp TIP#36 – Nejdůležitější číslo vašeho businessu

Které číslo sledujete častěji, tržby nebo hrubou marži? A které je pro vás tím číslem No. 1?
Hrubá marže je reálným ukazatelem úspěšnosti strategie vaší firmy a přitom je jí tak málo kladena manažerská pozornost. Schopnost firmy generovat dostatečnou hrubou marži je přitom klíčem k úspěšnému růstu.

Read on

ScaleUp TIP#35 – Udělejte si audit ukazatelů výkonnosti

Jaký je váš set klíčových KPIs, díky kterým víte, co se opravdu děje ve vaší firmě a vašem podnikání? Prostě platí, že “co neměříš to neřídíš, ani to nezlepšíš a hlavně na to nezaměřuješ pozornost”.

Read on

ScaleUp TIP#34 – Rockefellerovy Návyky – Kritické číslo

Funguje celá vaše firma jako dobře vytrénovaná jednotka na přehlídce? Šlape každý správnou nohou ve správném rytmu? Nebo si každý bubnuje sám a pochoduje, jak sám uzná za vhodné?

Znají všichni vaše #kritické číslo, které udává rytmus, udržuje zájem všech a hlídá správný směr? A navíc mu každý rozumí a ví, jak toto číslo může ovlivnit?

Read on

ScaleUp TIP#33 – Rockefellerovy návyky – disciplína, opak kreativity

Za posledních deset týdnů jsme postupně představili deset Rockefellerových Návyků, které obsahují čtyřicet principů, které podporují zdravý a systematický růst byznysu. Úspěšnost jejich zvládnutí stojí na schopnostech lídra, který ví co chce, dovednosti vybalancovat dvě protijdoucí oblasti požadavků (vztahy s lidmi a efektivní procesy), zvládnutí rutin a disciplín a neustálém kladení si otázek v oblastech Lidé (angažovanost), Strategie (růst tržeb), Exekuce (zisk a čas) a Hotovost (možnost vybírat si). Stojí váš další růst na kreativitě a nebo důsledné disciplíně, ke které vám mohou Rockefellerovy Návyky 2.0 pomoci?

Read on

ScaleUp TIP#32 – 10. návyk – Firemní plány a výkonnost jsou viditelné celé firmě

Máte srozumitelné a všem viditelné dashboardy?
Čím rychleji vaše společnost roste, tím srozumitelněji musí zvládat komunikovat nejen své plány, priority a cíle, ale také vývoj při jejich naplňování. Mnoho z nich pak využívá Excel nebo GoogleDoc k evidenci a přehledům, ale čím rychleji rostete, tím dříve přestávají tyto formy evidence stačit.
Možná je čas zamyslet se, jak vytvořit mnohem sofistikovanější Dashboard.
A právě dashboardům se věnuje poslední, desátý, Rockefellerův Návyk.

Read on

ScaleUp TIP#31 – 9. návyk – Ví každý, jaký měl týden?

Dokáže každý váš zaměstnanec, na základě kvantitativních dat, svých KPI’s říci jak úspěšný měl týden? Devátý Rockefellerův návyk staví na známém Baťově pravidlu, “Co neměříš, to neřídíš”. Čili jak máte nastaveny KPI’s a související priority pro každou pozici a roli ve vaší firmě?

Read on

ScaleUp TIP#30 – 8. návyk – jasná a srozumitelná strategie

Fungující strategie firmy se pozná podle toho, zda umožňuje trvalý růst tržeb a stabilní pozici na měnícím se trhu. Jak tedy vaše firma měří a ukazuje svým zaměstnancům pokrok ve směru k vašemu dlouhodobému ambicióznímu cíli? Vedle toho je zásadní otázkou schopnost odlišit se od ostatní konkurence.
Znají tedy vaší lidé, jakou strategii jste zvolili pro vaši úspěšnou diferenciaci?

Read on

ScaleUp TIP#29 – 7. návyk – firma opravdu žije svými hodnotami a posláním organizace

Rockefellerův návyk č.7 – FIRMA OPRAVDU ŽIJE SVÝMI HODNOTAMI A POSLÁNÍM ORGANIZACE

Jinými slovy, jsou hodnoty a poslání organizace známy a akceptovány všemi zaměstnanci. Vedení a střední management využívají hodnoty a poslání jako základ pro hodnocení či kritiku zaměstnanců. Všechny personální procesy jsou sladěny s těmito hodnotami (jako v případě náboru a výběru, onboardingu, hodnocení a odměňování) a každé čtvrtletí jsou připravovány a realizovány aktivity pro podporu hodnot a poslání firmy.

Pokud máte identifikovány firemní hodnoty a nejsou jen plakátem na zdi a stránkou na intranetu, zkuste si udělat několik jednoduchých testů, jestli jimi doopravdy žijete.

Read on

ScaleUp TIP#28 – 5. a 6. návyk – zpětná vazba od zaměstnanců a zákazníků je pravidelnou součástí manažerské agendy

Rockefellerův návyk č.5 a č.6 – tentokrát dva návyky v jednom videu a to zejména proto, že si jsou velice blízké.
Pátý návyk se zaměřuje na zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců.
Schválně, jak často a pravidelně je sbírána zpětná vazba od vašich zaměstnanců s cílem odhalovat problémy a příležitosti?

Šestý návyk pak míří na vaše zákazníky.
Reportování a analýza názorů zákazníků jsou stejně přesné a pravidelné jako finanční reporting.

Pokud dokážete vybudovat ve firmě kulturu, které se zpětnou vazbou od zaměstnanců i zákazníků aktivně pracuje, získáte obrovskou výhodu pro sebe i svoji firmu a tou je čas, který tak budete moci věnovat strategickým tématům a budování klíčových kompetencí vaší firmy.

Read on

ScaleUp TIP#27 – 4. návyk – Každé oddělení firmy má osobu, která ručí za dosažení stanovených cílů

Rockefellerův návyk č.4 – Každé oddělení firmy má osobu, která ručí za dosažení stanovených cílů

Jinými slovy máme vytvořený a odsouhlasený přehled klíčových rolí, víme jak měříme výsledky a také pokroky v našich klíčových procesech.
Zároveň jednotlivé řádky výsledovky a rozvahy jsou přiděleny konkrétním členům v týmu, kteří za ně ručí a vedle klíčových rolí má firma identifikované také klíčové procesy nezbytné pro úspěch, včetně vlastníka, který ručí za zefektivnění, zrychlení a nebo zkvalitnění daného procesu.

“Jak jasně máte nastaveno ručení za klíčové role a klíčové procesy ve vaší firmě? “

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16