Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #102 Faktor angažovanosti lidí

Sedm z deseti lidí ve firmách nejsou angažovaní. Dle výzkumu společnosti Gallup je hlavním faktorem angažovanosti “Smysluplná práce, mezi pečujícími lidmi”. Tak kde tedy se zlepšováním angažovanosti začít?

Read on

ScaleUp Tip #101 Je pro vaše zaměstnance práce trestem?

Práce je některými lidmi vnímána jako nudná povinnost, prokletí nebo dokonce trest. V lepším případě jako nástroj zajišťující prostředky na úhradu nákladů. Takovýto postoj se pak snadno projeví na angažovanosti lidí. A přitom současná doba a výzvy angažovanost lidí potřebují jako sůl. Co s tím? Co udělat, aby práce nebyla pro vaše lidi trestem a […]

Read on

ScaleUp TIP #100 Naše vlastní fuckupy

Již devadesát devět dílů s vámi sdílíme témata a nápady, které nás oslovují, myšlenky našich oblíbených světových autorů a také velice užitečné tipy z metodologie ScaleUp. V tomto stém díle jsme se rozhodli, podělit se s vámi o naše vlastní průšvihy, fuckupy a k čemu nám vlastně byly užitečné pro náš podnikatelský život. Popravdě, čím […]

Read on

ScaleUp Tip #99 Máte cíle FAST? Tak ať jsou veřejné!

Někteří lídři zastávají názor, že transparentnost cílů je skvělá věc, ale ne pro jejich firemní kulturu. Z našich zkušeností však plyne, že zaměstnanci napříč všemi organizacemi dávají přednost transparentním cílům. Navíc se pak ve většině případů všichni shodují, že přínosy transparentnosti převažuji nad nevýhodami. Napište nám, jak pracujete se zveřejňováním cílů u vás?

Read on

ScaleUp Tip #98 7 kroků k efektivní strategii

Ty nejúspěšnější společnosti věnují minimálně 2 hodiny týdně strategickému přemýšlení a revizi své strategie. O čem v rámci takovýchto setkání přemýšlet? Kterých sedm kroků je třeba udělat k vytvoření efektivnější strategie?

Read on

ScaleUp Tip #97 – Cíle FAST

Funguje vám nastavování SMART cílů? Daří se vám tak sladit všechny stejným směrem a dostatečně flexibilně reagovat na rychlé změny v podnikání? Cíle jsou důležité a měly by být hnací silou k exekuci strategie, umožňovat úpravy kurzu a vzájemně slaďovat jednotlivá oddělení. Co to tedy zkusit tentokrát s cíli FAST?

Read on

ScaleUp Tip #96 – Nejsou lidi

Neangažovaný zaměstnanec opouští firmu až 4x častěji. Navíc dle výzkumu 41% pracujících na celém světě chce aktivně opustit svoje zaměstnání. Čím to, že lidé opouštějí svá pracovní místa a co bychom měli udělat pro to, abychom si talenty nejen udrželi, ale dokázali získat další?

Read on

ScaleUp Tip #95 – Změna je hrozba

Změna představuje pro spoustu lidí hrozbu. Ať implementujete Scaleup, připravujete akvizici nebo se snažíte změnit kulturu odpovědnosti, potřebujete takovou interní komunikaci, která povede vaše lidi k akceptaci změny a k sjednocení jejich snahy vedoucí ke změně.

Read on

ScaleUp Tip #94 – Jste opravdový lídr?

Opravdový lídr chápe, že úzké hrdlo je vždy na vrcholu lahve a ví, že pokud chce 10x posunout svoji firmu, musí první 10x posunout sám sebe. Co to však znamená být opravdovým lídrem?

Read on

ScaleUp Tip #93 Plán, exekuce, spolupráce, změny.

Kolik vás každý rok může stát nedostatečné sladění vašeho týmu, pramenící z nedostatečného plánování a průměrné exekuce takového plánu. Dovednost postavit srozumitelný plán, nastavit špičkovou exekuci, vyladit spolupráci v týmu a schopnost rychle zohlednit potřebné změny jsou kompetence, které vás v roce 2022 mohou vystřelit až ke hvězdám. Tak kde nejlépe začít?

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17