Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp TIP #172 – Umíte postavit výkonný prodejní tým?

Pro business není dnešní doba jednoduchá. V řadě odvětví dochází k poklesu poptávky, vysoké úroky zhoršuji dostupnost kapitálu, inflace tlačí na růst cen, zaměstnanci na růst mezd, to vše společně tlačí na snižování hrubé marže produkované firmami. Schopnost prodávat je tak pro firmy nyní důležitější než kdy jindy. 

Read on

ScaleUp TIP #171 – Řešíte minulost nebo řídíte budoucnost?

Výkonové a výsledkové ukazatele všichni známe, ostatně už jsme o nich mnohokrát hovořili. Ovšem při použití nového pohledu na ukazatele výkonnosti, se lze bez pojmů lagging (výsledkové) a leading (výkonnostní) obejít. 

Read on

ScaleUp TIP #170 – Padáte při měření výkonnosti do připravených pastí?

V posledních několika Scaleup Tipech jsme se věnovali tématu měření výkonosti. Pokud vás téma KPI inspirovalo a chcete se pustit do zlepšování či implementace systému měření výkonosti, může pro vás být užitečný přehled potenciálních chyb, kterých se lze vyvarovat.

Read on

ScaleUp TIP #169 – Znáte vaše Kritické Faktory Úspěchu?

Klíčové indikátory výkonu – známé jako KPIs, jejichž hlavním účelem je zajistit, aby se zaměstnanci v pracovní době věnovali především aktivitám podporujícím faktory úspěchu organizace navazují právě na definici vašeho CSF – kritických faktorů úspěchu. 

Read on

ScaleUp TIP #168 – Jak správně měřit výkonnost ve firmě?

Pokud chcete mít správně nastavené vaše ukazatele výkonnosti neboli KPIs, potřebujete je navázat na vaše kritické faktory úspěchu (CSF). CSF jsou vaše provozní záležitosti nebo aspekty, které musí zaměstnanci organizace plnit každý den a na které by měli zaměřovat svoji pozornost především. 

Read on

ScaleUp TIP #167 – KPI – velký mýtus aneb Chápeme KPIs správně?

Co neměříš, to neřídíš a hlavně na to nezaměřuješ pozornost. Ano mluvíme o KPIs ve firmě, ale tentokrát se na ně chceme podívat z trošku jiného úhlu. Vlastně tak trošku budeme popírat to co sami říkáme.

Read on

ScaleUp TIP #166 – Jak motivovat prodejce k prodeji

Vzhledem k tomu, že variabilní odměna je v prodejních týmech velmi rozšířená, dalo by se předpokládat, že jde o účinný způsob motivace prodejců. Zároveň dnes již existuje celá řada názorů, které tvrdí, že finanční pobídky jsou pro prodejce stejně zbytečné, jako pro jakoukoli jinou profesi.

Read on

ScaleUp TIP #165 – Opatrně s tou mrkví v odměňování

To, že základní fixní plat zaměstnance motivuje jen velmi krátce, jsme již probírali. Inspiraci, jak správně využívat variabilní složku odměny tak, aby přinášela očekávané výkony, zkusíme probrat tentokrát.

Read on

ScaleUp TIP #164 – V odměňování platí spravedlnost místo rovnostářství

Systém odměňování musí vytvářet spravedlnost, nikoliv rovnostářství, což je druhá zásada pro odměňování v rostoucích (ScaleUp) firmách. 

Read on

ScaleUp TIP #163 – I v odměňování se nebojte odlišovat

Pravidlem číslo jedna v odměňování je “BUĎTE ODLIŠNÍ”. Především slaďte odměňování se strategií a kulturou firmy.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17