Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp TIP#30 – 8. návyk – jasná a srozumitelná strategie

Fungující strategie firmy se pozná podle toho, zda umožňuje trvalý růst tržeb a stabilní pozici na měnícím se trhu. Jak tedy vaše firma měří a ukazuje svým zaměstnancům pokrok ve směru k vašemu dlouhodobému ambicióznímu cíli? Vedle toho je zásadní otázkou schopnost odlišit se od ostatní konkurence.
Znají tedy vaší lidé, jakou strategii jste zvolili pro vaši úspěšnou diferenciaci?

Read on

ScaleUp TIP#29 – 7. návyk – firma opravdu žije svými hodnotami a posláním organizace

Rockefellerův návyk č.7 – FIRMA OPRAVDU ŽIJE SVÝMI HODNOTAMI A POSLÁNÍM ORGANIZACE

Jinými slovy, jsou hodnoty a poslání organizace známy a akceptovány všemi zaměstnanci. Vedení a střední management využívají hodnoty a poslání jako základ pro hodnocení či kritiku zaměstnanců. Všechny personální procesy jsou sladěny s těmito hodnotami (jako v případě náboru a výběru, onboardingu, hodnocení a odměňování) a každé čtvrtletí jsou připravovány a realizovány aktivity pro podporu hodnot a poslání firmy.

Pokud máte identifikovány firemní hodnoty a nejsou jen plakátem na zdi a stránkou na intranetu, zkuste si udělat několik jednoduchých testů, jestli jimi doopravdy žijete.

Read on

ScaleUp TIP#28 – 5. a 6. návyk – zpětná vazba od zaměstnanců a zákazníků je pravidelnou součástí manažerské agendy

Rockefellerův návyk č.5 a č.6 – tentokrát dva návyky v jednom videu a to zejména proto, že si jsou velice blízké.
Pátý návyk se zaměřuje na zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců.
Schválně, jak často a pravidelně je sbírána zpětná vazba od vašich zaměstnanců s cílem odhalovat problémy a příležitosti?

Šestý návyk pak míří na vaše zákazníky.
Reportování a analýza názorů zákazníků jsou stejně přesné a pravidelné jako finanční reporting.

Pokud dokážete vybudovat ve firmě kulturu, které se zpětnou vazbou od zaměstnanců i zákazníků aktivně pracuje, získáte obrovskou výhodu pro sebe i svoji firmu a tou je čas, který tak budete moci věnovat strategickým tématům a budování klíčových kompetencí vaší firmy.

Read on

ScaleUp TIP#27 – 4. návyk – Každé oddělení firmy má osobu, která ručí za dosažení stanovených cílů

Rockefellerův návyk č.4 – Každé oddělení firmy má osobu, která ručí za dosažení stanovených cílů

Jinými slovy máme vytvořený a odsouhlasený přehled klíčových rolí, víme jak měříme výsledky a také pokroky v našich klíčových procesech.
Zároveň jednotlivé řádky výsledovky a rozvahy jsou přiděleny konkrétním členům v týmu, kteří za ně ručí a vedle klíčových rolí má firma identifikované také klíčové procesy nezbytné pro úspěch, včetně vlastníka, který ručí za zefektivnění, zrychlení a nebo zkvalitnění daného procesu.

“Jak jasně máte nastaveno ručení za klíčové role a klíčové procesy ve vaší firmě? “

Read on

ScaleUp TIP#26 – 3. návyk – Rytmus komunikace

Další, v pořadí již třetí Rockefellerův návyk, se věnuje rytmu komunikace ve firmě.
3. FIRMA MÁ NASTAVENÝ SYSTÉM PRAVIDELNÉ KOMUNIKACE A INFORMACE PROCHÁZEJÍ FIRMOU PŘESNĚ A RYCHLE.

Všichni jsme to určitě zažili, neustálé porady bez konce, nejasná agenda, zbytečná účast nebo nejasné závěry. Třetí návyk je o nastavení pravidelného rytmu komunikace napříč firmou, s jasnou agendou, rytmem a pravidly. Protože jen tak můžeme využít kolektivní zodpovědnost, týmovou inteligenci a zlepšit komunikaci napříč firmou.

Read on

ScaleUp TIP#25 – 2. návyk – všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu v daném čtvrtletí

Rockefellerův návyk č.2 – všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu, která musí být splněna v daném čtvrtletí proto, aby se firma posunula vpřed.
Jinými slovy to znamená, že pro úspěch v daném čtvrtletí je identifikován jeden “kritický” parametr, jsou stanoveny kvartální priority, všichni jsou neustále informováni o pokroku v plnění “kritického” parametru a všichni vědí, jak se odměníme a jak to oslavíme, pokud danou úlohu zvládneme.
Znáte ten váš “kritický” parametr pro tento kvartál?

Read on

ScaleUp TIP#24 – 1. návyk – tým vedení firmy je zdravý a dobře sladěný

První návyk z checklistu Rockefellerových návyků se věnuje top manažerskému týmu. 1. TÝM VEDENÍ FIRMY JE ZDRAVÝ A DOBŘE SLADĚNÝ.
Což znamená, že členové týmu navzájem chápou svoje odlišnosti, pravidelně se setkávají ke strategickým diskusím, účastní se společného vzdělávání a zejména jsou členové týmu schopni konstruktivní diskuse o rozdílných názorech na stejné téma. Členové takovýchto týmů se prostě nebojí diskutovat o důležitých a citlivých otázkách a rozdílných názorech, dokáží se vzájemně vyslechnout a jsou ochotni se postavit za rozhodnutí týmu, i když s ním zpočátku nesouhlasili.
Jak zdravý a dobře sladěný je váš top manažerský tým?

Read on

ScaleUp TIP#23 – Rockefellerovy návyky – disciplína v podnikání

Pro zvládnutí transformace a růstu je disciplína nezbytným předpokladem. U těch nejúspěšnějších často naleznete podobné vzorce chování a disciplínu v jejich dodržování. Jenže disciplína nevzniká sama o sobě a vyžaduje zvládnutí správných návyků. Pro budování disciplíny ve firmách vás v následujících videích seznámíme s deseti Rockefellerovými návyky, které údajně počátkem minulého století sestavil sám Rockefeller. Jako ScaleUp koučové tyto návyky neustále rozvíjíme tak, aby byly aplikovatelné i v této době a pomohly vám vytvářet maximální hodnotu ve vašem podnikání.

Read on

ScaleUp TIP#22 – Nepodceňujte práci s cenou

Cena je jedním z nejsilnějších nástrojů pro boj s recesí. Nepodceňujte ji, protože z dat vyplývá, že vedle managementu nákladů a navyšování objemu prodejů, má cena největší vliv na vaši ziskovost. Snižovat náklady vám stačit nebude. A to nejhorší, co můžete udělat, je na pokles objemu prodejů reagovat snížením ceny. Zkrátka nepodceňujte systematickou práci s cenou!

Read on

ScaleUp #TIP21 – The power of one

Řízení cashflow je nyní mnohem důležitější, než kdy před tím. Peníze obíhají pomaleji a bude mnohem těžší získat externí financování. Tím spíše nabývá na významu zaměřovat se na hlavní páky vašeho cashflow a investovat energii vašeho týmu na ty páky, které budou mít největší dopad na vaši ziskovost a vaše toky hotovosti. A to často podceňujeme, jakou sílu může mít obyčejná “jednička” – The Power of One.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17