Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #118 Zranitelnost jako základ důvěry

Důvěra v lidských vztazích není postavena pouze na tom jak dobře se známe, ale především na tom, jak dokážeme být před sebou zranitelní. Přitom se nejedná vždy jen o sdílení zásadních osobních problémů nebo emotivních výlevů, ale o vytvoření pocitu, že i šéf je smrtelník s obyčejnými lidskými a pracovními problémy. Někdy však můžeme narazit […]

Read on

ScaleUp Tip #117 Překážky budování důvěry

Autenticita, logika a empatie jsou základními kameny pro budování důvěry. Co však mohou být nejčastější překážky budování důvěry, kterých bychom se, jako lídři, měli vyvarovat?

Read on

ScaleUp Tip #116 Tři faktory důvěry.

To co určuje kvalitu týmu nejsou jen samotní členové týmů, ale zejména vztahy mezi těmito členy. A lídrům by na vztazích v týmu mělo záležet především. Základem každého vztahu je důvěra. Bez důvěry zkrátka neexistuje opravdová týmová spolupráce. Jaké faktory bychom si měli ohlídat při budování důvěry s lidmi, které vedeme?

Read on

ScaleUp Tip #115 Síla onboardingu

Nezvládnutý proces onboardingu může mít negativní dopad na angažovanost a někdy i odchod těžce nalezených nováčků. Ve výsledku také významnou finanční ztrátu, která se může vyšplhat až na patnáctinásobek nováčkovi měsíční mzdy. Jak tedy nejlépe přistoupit k efektivnímu onboardingu?

Read on

ScaleUp Tip #114 Jak dostat firemní hodnoty do praxe

Jak získat všechny zaměstnance pro nově definované firemní hodnoty? Špatných příkladů vidíme v praxi stále dost a dost. Nudná powerpointová prezentace šéfa a následná otázky typu: Je to všem jasné? Má někdo nějaké dotazy? patří mezi ně. Jak tedy získat vaše lidi pro nově definované firemní hodnoty?

Read on

ScaleUp Tip #113 Máte ty správné firemní hodnoty?

O firemních hodnotách toho bylo publikováno již mnoho, včetně našich ScaleUp TIPů. Přesto i tentokrát se pokusíme přidat pár námětů, jak zajistit, aby byly opravdu silné a udržitelné. Dalších našich osm námětů, jak vaše hodnoty dále designovat.

Read on

ScaleUp Tip #112 Tři věci, které musíte zvládnout, chcete-li škálovat svůj byznys.

Sníte o růstu a škálování vašeho byznysu a máte jasnou představu o tom, jak by měla vaše budoucnost vypadat, ať už jde o růst až do úspěšného exitu nebo předání firmy potomkům, případně managementu? Pravdou však je, že většina majitelů se nikdy nedočká realizace přesně tohoto snu, který mají. Důvod jistě spočívá ve řadě faktorů. […]

Read on

ScaleUp Tip #111 Využíváte nejsilnější nástroj manažera pro rozvoj lidí?

ScaleUp TIP #111 nemůže být o ničem jiném než o jedničkách. Přesněji řečeno jedna jedničkách, čili rozvojových rozhovorech manažera se svými podřízenými. Dobře zvládnuté jedna jedničky jsou totiž tím nejhlavnějším a hlavně nejsilnějším nástrojem pro růst a rozvoj vašich lidí a jejich úspěch. A prosím, nezaměňujme tyto jedna jedničkové rozhovory s operativními schůzkami mezi čtyřma […]

Read on

ScaleUP TIP #110 – Chcete růst a nemáte lidi – IV.

Snad se shodneme v tom, že pro růst firmy je důležité, abyste rozvíjeli firemní kulturu, která umožňuje vytvářet zapálené spolupracovníky, kteří jsou nezbytní pro úspěšný a trvalý růst. Kultura má také zásadní vliv na tržní hodnotu firmy. Tentokrát nabízíme konkrétní kroky, jak se do vytváření té správné dynamické a angažující firemní kultury pustit.

Read on

ScaleUp Tip #109 Chcete růst a nemáte lidi III.

“Hodnoty vedou k chování, chování vede k úspěchu. Úspěch podporuje kulturu, která je podmínkou rostoucí a udržitelné firmy”. O pravdivosti tohoto tvrzení můžeme směle diskutovat. Směr debaty se bude vždy ubírat dle toho jak o kultuře přemýšlíte. Tak schválně, jaký ze čtyř typů lídra smyšlejícího o firemní kultuře jste?

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16