Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp TIP#26 – 3. návyk – Rytmus komunikace

Další, v pořadí již třetí Rockefellerův návyk, se věnuje rytmu komunikace ve firmě.
3. FIRMA MÁ NASTAVENÝ SYSTÉM PRAVIDELNÉ KOMUNIKACE A INFORMACE PROCHÁZEJÍ FIRMOU PŘESNĚ A RYCHLE.

Všichni jsme to určitě zažili, neustálé porady bez konce, nejasná agenda, zbytečná účast nebo nejasné závěry. Třetí návyk je o nastavení pravidelného rytmu komunikace napříč firmou, s jasnou agendou, rytmem a pravidly. Protože jen tak můžeme využít kolektivní zodpovědnost, týmovou inteligenci a zlepšit komunikaci napříč firmou.

Read on

ScaleUp TIP#25 – 2. návyk – všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu v daném čtvrtletí

Rockefellerův návyk č.2 – všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu, která musí být splněna v daném čtvrtletí proto, aby se firma posunula vpřed.
Jinými slovy to znamená, že pro úspěch v daném čtvrtletí je identifikován jeden “kritický” parametr, jsou stanoveny kvartální priority, všichni jsou neustále informováni o pokroku v plnění “kritického” parametru a všichni vědí, jak se odměníme a jak to oslavíme, pokud danou úlohu zvládneme.
Znáte ten váš “kritický” parametr pro tento kvartál?

Read on

ScaleUp TIP#24 – 1. návyk – tým vedení firmy je zdravý a dobře sladěný

První návyk z checklistu Rockefellerových návyků se věnuje top manažerskému týmu. 1. TÝM VEDENÍ FIRMY JE ZDRAVÝ A DOBŘE SLADĚNÝ.
Což znamená, že členové týmu navzájem chápou svoje odlišnosti, pravidelně se setkávají ke strategickým diskusím, účastní se společného vzdělávání a zejména jsou členové týmu schopni konstruktivní diskuse o rozdílných názorech na stejné téma. Členové takovýchto týmů se prostě nebojí diskutovat o důležitých a citlivých otázkách a rozdílných názorech, dokáží se vzájemně vyslechnout a jsou ochotni se postavit za rozhodnutí týmu, i když s ním zpočátku nesouhlasili.
Jak zdravý a dobře sladěný je váš top manažerský tým?

Read on

ScaleUp TIP#23 – Rockefellerovy návyky – disciplína v podnikání

Pro zvládnutí transformace a růstu je disciplína nezbytným předpokladem. U těch nejúspěšnějších často naleznete podobné vzorce chování a disciplínu v jejich dodržování. Jenže disciplína nevzniká sama o sobě a vyžaduje zvládnutí správných návyků. Pro budování disciplíny ve firmách vás v následujících videích seznámíme s deseti Rockefellerovými návyky, které údajně počátkem minulého století sestavil sám Rockefeller. Jako ScaleUp koučové tyto návyky neustále rozvíjíme tak, aby byly aplikovatelné i v této době a pomohly vám vytvářet maximální hodnotu ve vašem podnikání.

Read on

ScaleUp TIP#22 – Nepodceňujte práci s cenou

Cena je jedním z nejsilnějších nástrojů pro boj s recesí. Nepodceňujte ji, protože z dat vyplývá, že vedle managementu nákladů a navyšování objemu prodejů, má cena největší vliv na vaši ziskovost. Snižovat náklady vám stačit nebude. A to nejhorší, co můžete udělat, je na pokles objemu prodejů reagovat snížením ceny. Zkrátka nepodceňujte systematickou práci s cenou!

Read on

ScaleUp #TIP21 – The power of one

Řízení cashflow je nyní mnohem důležitější, než kdy před tím. Peníze obíhají pomaleji a bude mnohem těžší získat externí financování. Tím spíše nabývá na významu zaměřovat se na hlavní páky vašeho cashflow a investovat energii vašeho týmu na ty páky, které budou mít největší dopad na vaši ziskovost a vaše toky hotovosti. A to často podceňujeme, jakou sílu může mít obyčejná “jednička” – The Power of One.

Read on

ScaleUp TIP#20 – Nepodceňujte týdenní milníky

Lepší je perfektní exekuce průměrné strategie, než průměrná exekuce špičkové strategie.
Základem pro zvládnutí perfektní exekuce není jen zvládnutí tří exekučních disciplín, o kterých jsme již dříve hovořili, ale také schopnost agilně revidovat vaši strategii a dokázat ji přetavit v odpovídající akční plán na následující čtvrtletí. Problémem však není samotné nastavení priorit, ale dovednost tyto priority dotáhnout do konce. A přitom čtvrtletí je náš 13.týdenní závod.

Read on

ScaleUp TIP#19 – Zaveďte denní mítinky

“Denní mítinky? Proboha proč, vždy vše co potřebujeme si řekneme během dne.” Ale opak je pravdou, denní mítinky, pokud jsou prováděny správně, jsou jedním z nejsilnějších nástrojů pro zrychlení vašeho podnikání, zlepšení komunikace napříč firmou a také významně posilují týmovou práci.

Týmy, které začnou dělat denní mítinky rychle zjistí, že se každý den mnohem méně vyrušují, mají jasnější představu o tom, na čem kdo pracuje a mnohem větší vnitřní motivaci dotáhnout to, k čemu se zavázali. Základem úspěchu je však dělat denní mítinky správně.

Read on

ScaleUp TIP#18 – Nastavte rytmus

Jedním z nejčastějších problémů v organizacích bývá komunikace. Přitom zvládnutí třetí exekuční disciplíny – rytmus – může výrazně pomoci. Tak jako metronom odměřuje tempo pro hudební vystoupení, tak malý soubor soustavně a správně prováděných mítinků dokáže zrychlit úspěšnou realizaci plánů ve firmě a zlepšit celkovou komunikaci a informovanost napříč společností. Není to o tom dělat mítinků více, ale dělat je správně a ve správném rytmu, jasnou délkou a hlavně agendou. Při zvládnutí rytmu mítinků mohou mít i drobné změny obrovský vliv na vaši firmu a tým.

Read on

ScaleUp TIP#17 – Nepodceňujte data a fakta

Na datech stojí správné nastavení priorit firmy. Každá strategická aktivita má vést k určitým výsledkům a pokud nejsme schopni kvalitně měřit progres na plnění těchto aktivit, výsledky se málokdy dostaví takové, jaké očekáváme. Právě schopnost měřit, využívat data a pracovat s fakty je zásadní pro úspěch. Často máme data k dispozici, ale jen málokdy je opravdu využíváme pro správné rozhodování a hodnocení progresu. Zejména v exekuci platí “Co neměříš, neřídíš”.

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16