Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp TIP#40 – Soupeříte o ty správné zákazníky II.?

Jistě se shodneme, že všichni zákazníci nejsou stejní. Pro některé je cena absolutně klíčová, pro jiné to možná nemusí být primárně o ceně. A to i když nám to tvrdí.
Proto je důležité opravdu dobře znát své zákazníky a klást jim ty správné otázky. Takže jaké otázky nám mohou pomoci se lépe zaměřit na naši hodnotovou nabídku pro klíčového zákazníka?

Read on

ScaleUp TIP#39 – Soupeříte o ty správné zákazníky?

Už několikátý tendr, kdy jsme neuspěli. Jak to, že naši konkurenti dokáží nabídnout výrazně levnější ceny? Vždyť nám to totálně zlikviduje profit!
Poskytujeme špatné produkty/služby nebo je příčina úplně někde jinde?

Read on

ScaleUp TIP#38 – Jaký typ manažera jste?

JAKÝ TYP MANAŽERA, MANAŽERKY JSTE?
Přemýšleli jste někdy o tom?
Někdy může být užitečné podívat se na odpovědět z vyšší letové hladiny.
možná vám některá naše tvrzení pomohou lépe stanovit, na co se dále zaměřit ve svém manažerském rozvoji.

Read on

ScaleUp TIP#37 – Lídři digitální doby

V čem je odlišný leadership doby digitální od průmyslového věku? Jaké meta-dovednosti je třeba si osvojit, abychom se nestali brzdou v dalším růstu firmy nebo týmu, který vedeme?
Možná někdy stačí jen prostě ubrat, méně radit, poslouchat a více se ptát.

Read on

ScaleUp TIP#36 – Nejdůležitější číslo vašeho businessu

Které číslo sledujete častěji, tržby nebo hrubou marži? A které je pro vás tím číslem No. 1?
Hrubá marže je reálným ukazatelem úspěšnosti strategie vaší firmy a přitom je jí tak málo kladena manažerská pozornost. Schopnost firmy generovat dostatečnou hrubou marži je přitom klíčem k úspěšnému růstu.

Read on

ScaleUp TIP#35 – Udělejte si audit ukazatelů výkonnosti

Jaký je váš set klíčových KPIs, díky kterým víte, co se opravdu děje ve vaší firmě a vašem podnikání? Prostě platí, že “co neměříš to neřídíš, ani to nezlepšíš a hlavně na to nezaměřuješ pozornost”.

Read on

ScaleUp TIP#34 – Rockefellerovy Návyky – Kritické číslo

Funguje celá vaše firma jako dobře vytrénovaná jednotka na přehlídce? Šlape každý správnou nohou ve správném rytmu? Nebo si každý bubnuje sám a pochoduje, jak sám uzná za vhodné?

Znají všichni vaše #kritické číslo, které udává rytmus, udržuje zájem všech a hlídá správný směr? A navíc mu každý rozumí a ví, jak toto číslo může ovlivnit?

Read on

ScaleUp TIP#33 – Rockefellerovy návyky – disciplína, opak kreativity

Za posledních deset týdnů jsme postupně představili deset Rockefellerových Návyků, které obsahují čtyřicet principů, které podporují zdravý a systematický růst byznysu. Úspěšnost jejich zvládnutí stojí na schopnostech lídra, který ví co chce, dovednosti vybalancovat dvě protijdoucí oblasti požadavků (vztahy s lidmi a efektivní procesy), zvládnutí rutin a disciplín a neustálém kladení si otázek v oblastech Lidé (angažovanost), Strategie (růst tržeb), Exekuce (zisk a čas) a Hotovost (možnost vybírat si). Stojí váš další růst na kreativitě a nebo důsledné disciplíně, ke které vám mohou Rockefellerovy Návyky 2.0 pomoci?

Read on

ScaleUp TIP#32 – 10. návyk – Firemní plány a výkonnost jsou viditelné celé firmě

Máte srozumitelné a všem viditelné dashboardy?
Čím rychleji vaše společnost roste, tím srozumitelněji musí zvládat komunikovat nejen své plány, priority a cíle, ale také vývoj při jejich naplňování. Mnoho z nich pak využívá Excel nebo GoogleDoc k evidenci a přehledům, ale čím rychleji rostete, tím dříve přestávají tyto formy evidence stačit.
Možná je čas zamyslet se, jak vytvořit mnohem sofistikovanější Dashboard.
A právě dashboardům se věnuje poslední, desátý, Rockefellerův Návyk.

Read on

ScaleUp TIP#31 – 9. návyk – Ví každý, jaký měl týden?

Dokáže každý váš zaměstnanec, na základě kvantitativních dat, svých KPI’s říci jak úspěšný měl týden? Devátý Rockefellerův návyk staví na známém Baťově pravidlu, “Co neměříš, to neřídíš”. Čili jak máte nastaveny KPI’s a související priority pro každou pozici a roli ve vaší firmě?

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17