Scale Up TIP

Každý týden krátké video Scale Up TIPy pro váš byznys.

ScaleUp Tip #108 Chcete růst a nemáte lidi II.

Pokud chcete vytvořit kulturu výkonné a přitom udržitelné firmy, je důležité si ji nejprve definovat. Jednou z výzev lídra je pochopit, že zdravá firemní kultura není jen o tom, jakou firmu byste chtěli mít, ale jakou firemní kulturu je třeba designovat pro dosažení vaší vize. Na kultuře “by design” je třeba neustále pracovat.

Read on

ScaleUp Tip #107 Chcete růst a nemáte lidi I.

Máte firemní kulturu “by design” nebo “by default”? Firemní kultura je páteří každé organizace. Je základem akceptovatelného chování, které zásadně ovlivňuje výsledky. Firemní kultura není jen teorie a pokud chcete objevit, nabrat a udržet loajální a výkonné spolupracovníky, musíte se vaší kultuře věnovat, kultuře “by design”!

Read on

ScaleUp Tip #106 Máte ty správné A hráče?

Ve ScaleUp často mluvíme o A-hráčích, čili o těch, kdo trvale dosahují vynikajících výsledků a skvěle zapadají do vaší firemní kultury. Jsou angažovaní a výkonní a vy s nimi rádi pracujete. Je však dobré si uvědomit, že existují čtyři typy A hráčů a dle toho zvolit strategii, jak s nimi dále pracovat.

Read on

ScaleUp Tip #105 Šest chyb při tvorbě strategie

Poměrně málo lidí skutečně rozumí strategii a je v ní opravdu dobrých. Velice často si strategii pletou s věcmi, jako je exekuce plánů, marketing, obchod nebo nastavení cílů. Přitom úspěšná strategie stojí zejména na schopnosti odlišit se. Co jsou tedy ty nejčastější chyby při stanovování úspěšné strategie?

Read on

ScaleUp Tip #104 Každá bitva je vyhraná dřív, než je vůbec vybojovaná

“Každá bitva je vyhraná dřív, než je vůbec vybojovaná.” – řekl kdysi slavný čínský vojevůdce Sun Tzu. Být v dobré pozici pro zvládnutí špatných časů vyžaduje dělat jiné věci v dobrých časech. Snažme se tak vždy dostat do co nejlepší pozice bez ohledu na budoucí podmínky.

Read on

ScaleUp Tip #103 Angažovaní lidé II

V předchozím ScaleUp Tipu jsme se věnovali hlavnímu faktoru angažovanosti lidí ve firmě a zejména první části této definice: “Smysluplná práce”. Pojďme se dnes zaměřit na druhou část této definice: “…mezi pečujícími lidmi”.

Read on

ScaleUp Tip #102 Faktor angažovanosti lidí

Sedm z deseti lidí ve firmách nejsou angažovaní. Dle výzkumu společnosti Gallup je hlavním faktorem angažovanosti “Smysluplná práce, mezi pečujícími lidmi”. Tak kde tedy se zlepšováním angažovanosti začít?

Read on

ScaleUp Tip #101 Je pro vaše zaměstnance práce trestem?

Práce je některými lidmi vnímána jako nudná povinnost, prokletí nebo dokonce trest. V lepším případě jako nástroj zajišťující prostředky na úhradu nákladů. Takovýto postoj se pak snadno projeví na angažovanosti lidí. A přitom současná doba a výzvy angažovanost lidí potřebují jako sůl. Co s tím? Co udělat, aby práce nebyla pro vaše lidi trestem a […]

Read on

ScaleUp TIP #100 Naše vlastní fuckupy

Již devadesát devět dílů s vámi sdílíme témata a nápady, které nás oslovují, myšlenky našich oblíbených světových autorů a také velice užitečné tipy z metodologie ScaleUp. V tomto stém díle jsme se rozhodli, podělit se s vámi o naše vlastní průšvihy, fuckupy a k čemu nám vlastně byly užitečné pro náš podnikatelský život. Popravdě, čím […]

Read on

ScaleUp Tip #99 Máte cíle FAST? Tak ať jsou veřejné!

Někteří lídři zastávají názor, že transparentnost cílů je skvělá věc, ale ne pro jejich firemní kulturu. Z našich zkušeností však plyne, že zaměstnanci napříč všemi organizacemi dávají přednost transparentním cílům. Navíc se pak ve většině případů všichni shodují, že přínosy transparentnosti převažuji nad nevýhodami. Napište nám, jak pracujete se zveřejňováním cílů u vás?

Read on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16